Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÓ, TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS (videó)

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÓ, TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉS (videó)

Alapszabály módosító, tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Vas Megyei Polgárőr Szövetség 2019. május 18-án a Szombathelyi Rendőrkapitányság épületében. Az eseményen a megyei vezetőkön kívül részt vett dr. Túrós András úr, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke is.

A megjelent vendégek és küldöttek köszöntését követően, a rendezvény az elhunyt polgárőrtársak emlékére – egy perces – néma tiszteletadással vette kezdetét. Kiss Péter általános elnökhelyettes – az esemény levezető elnöke – ezek után ismertette a napirendi pontokat, melyet a küldöttek egyhangúlag megszavaztak. Ezt követte Bedi Ákos VMPSZ elnök úr köszöntésével egybekötött alapszabály módosítási tervezet ismertetése, majd annak szavazása.

A meghívott vendégek közül elsőként Majthényi László úr, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke szólalt fel.  Beszédében utalt arra, hogy három évvel ezelőtt egy olyan helyzetből kezdett építkezni a Vas Megyei Polgárőr Szövetség, melyből nem volt egyszerű eljutni oda, ahol most tart.  Akkor megfelelő vezetést választottak a tagegyesületek, mert ma egy dinamikusan fejlődő, erkölcsileg is magas színvonalon működő szövetség küldöttgyűlésén vehet részt. Megköszönte minden polgárőrnek a megyében azt a kiváló munkát, amit végeznek a polgárok biztonságérzetének, vagyonbiztonságának érdekében. Majd elismeréseket adott át.

Bedi Ákos a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke következett, aki értékelte az elmúlt évet. Ismertette miként kerül elosztásra a Belügyminisztériumtól illetve az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás. Négy paraméter szerint :  a bűnügyi fertőzöttségi statisztika, polgárőr igazolványok száma, területi kiterjedtség és az egyéb vállalt feladatok. E négy szempont alapján dől el, ki mekkora támogatásban részesülhet. Kitért a polgárőrség feladataira, melyek az elmúlt években sokfelé ágazik, ugyanakkor kiemelte, hogy vissza kell térni az alapokhoz is: a közterületi feladatokra, járőrözésekre bűnmegelőző tevékenységekre. Beszélt az elmúlt év eseményeiről, sikereiről. Jelzőőri oktatás Körmenden, melyen közel száz polgárőr vett részt, Megyei Polgárőr Nap SárváronBrenner János boldoggá avatása Szombathelyen, amely eseménnyel kapcsolatban négy helyi egyesületet is kiemelt. A Claudius Polgárőr Egyesületet, a Szombathelyi Polgárőr EgyesületetGyöngyöshermán-szentkirály Polgárőr Egyesületet és a Százhold Polgárőr Egyesületet. Kiemelten beszélt a II. Nyugat-magyarországi Polgárőr Kommunikációs Fórumról, amely Szentgotthárdon került megrendezésre. Végezetül a Sitkén megtartott kihelyezett elnökségi ülésről, ami két további eseménnyel is kiegészült.

A megyében működő kommunikációs csoport tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy mennyire fontos az, hogy az egyesületek mindennapjait a nyilvánosság elé tárják, hiszen ezzel nem csak a polgárőrség munkáját dokumentálják és népszerűsítik, de belátást engednek az egyesületek mindennapjaiba is. Ezert felhívta az egyesületi vezetők figyelmét, hogy ha csak 4-5 fotóval és pár mondattal is segítik ezt a tevékenységet, azzal sokat tesznek azért, hogy a lakosság lássa azt a munkát, amit végeznek a megye polgárőrei.

Azért kell a sajtókommunikáció, mert bármilyen jó is az az önkéntes tevékenység, amelyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzünk, ha az nincs kommunikálva, vagy nincs jól kommunikálva, akkor, sajnos, csak a töredékét éri. Ezért kell ezt prezentálni, ezért kell ezt hirdetni. Fotókkal, videókkal, cikkekkel, hogy mi az, amit csinálunk.

Sor került a VMPSZ 2018-as évi gazdasági beszámolójára, közhasznúsági jelentésre és a 2019-es évi költségvetési tervezet ismertetésére, felügyelőbizottsági beszámolójára, amiket a közgyűlés a későbbiekben szavazás útján el is fogadott.

Beszámolók után hozzászólások következtek. Elsőként dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke lépett a pulpitushoz.

Rend, fegyelem és tisztesség van a Szövetségen belül. Azért kezdem ezzel, mert 2016 év elején innét indult ez a hármas jelmondat, amelyet országosan is meghirdettem és íme eltelt három év és a Vas Megyei Polgárőr Szövetséggel kapcsolatban ezt a hármas jelzőt meg lehet fogalmazni. A megyében a válságkezelés jól sikerült, amelyet köszönök a Szövetség valamennyi polgárőrének és a megyei vezetőknek. Ma el lehet mondani, hogy Vas megye polgárőrei ismét példát mutatnak Magyarországnak, az ország valamennyi polgárőr szövetségének.

A megyei Szövetség küldöttei 2016-ban egy olyan vezetést, illetve olyan elnököt választottak, aki egy magasan kvalifikált, intellektuális felszólalásaival az OPSZ-n belül is megfelelően képviseli a Szövetséget. A megye felzárkózott az országos átlaghoz, közel kétezer polgárőre stabilizálódott. Vas megye kitűnő közbiztonsággal rendelkezik, melyben a polgárőröknek is szerepe van.

Beszélt a jövőről is. Egyik fő változásként a “digitális polgárőr” és polgárőr egyesületek megjelenése várható, hiszen egészen biztos, hogy 2020-ban a Belügyminisztérium támogatásával egy olyan digitális fejlesztés indul el, ami kikerülhetetlen a mai világban. Egy központi rendszer kiépítése kezdődik el, melynek fő célja a jobb átláthatóság, az egyszerűbb kapcsolattartás és az irodai munka könnyítése. A “digitális polgárőr” tudja kezelni és otthon van az okostelefonok, tabletek és egyéb technikai eszközök világában, a levelező programokban és a közösségi felületeken. Elnök úr felkérte a Vas Megyei Polgárőr Szövetséget, hogy az induló fejlesztések mintamegyéje legyen, induljon el elsőként Vas megyében a mintaprogram. A megyei küldöttek ezt a kérést- később határozatban – egyhangúlag meg is szavazták, így megyénk lehet a minta a későbbi megyék bevonásához a rendszerbe. Első ilyen fejlesztés EDR rádiók beszerzése lesz, melyből a tervek szerint ezer darab kerül kiosztásra országosan az év végéig. Beszéde végén felhívta a figyelmet a közterületi szolgálatok fontosságára. A tervek szerint e tevékenységet ösztönözni fogják országosan is.

Következő napirendi pontként a megyei Szövetség tisztújítására került sor. Mivel a VMPSZ elnökségében dolgozó három tag is jelezte tisztségéről való lemondási szándékát egészségi vagy munkahelyi elfoglaltságával indokolva azt, helyükre a közgyűlésnek új tagokat kellett választani. A jelöltek bemutatását követő szavazások eredményeképpen a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségének tagjának választotta a közgyűlés:

 • Gömböcz Zoltán urat, a Kőszegi Polgárőr Egyesület tagját, aki várhatóan az elnökségen belül, a VMPSZ gazdasági elnökhelyettes tisztségét fogja betölteni.
 • Németh Tibor urat, a Rönöki Polgárőr Egyesület elnökét, aki várhatóan a Szentgotthárd járás koordinátoraként is tevékenykedni fog a jövőben.
 • Varga Miklós urat, a Sárvár Város Polgárőr Egyesület szakmai alelnökét.

Megbízatásuk 2021. február 13-ig szól.

Mivel egyik lemondott tag OPSZ küldött is volt, ezért pótlására új küldöttet kellett választani. A megyei közgyűlés szavazata alapján az Országos Polgárőr Szövetséghez delegált új vas megyei küldött:

 • Németh Tibor úr, a Rönöki Polgárőr Egyesület elnöke.

Megbízatása 2021. május 21-ig szól.

Ezzel még nem ért véget a tisztújítás, hiszen szintén lemondás végett új tagokat kellett választani a VMPSZ jelölő és választási bizottságába. A jelöltek bemutatása és a szavazások végeredményeként a jelölő és választási bizottság elnökének választotta a közgyűlés:

 • Könczölné Bernáth Ilona asszonyt, a Répcelaki Polgárőr Egyesület elnökét.

A jelölő és választási bizottság tagjának:

 • Kajcsos Lajos urat, a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagját.
 • Szalai Lajos urat, a Vépi Polgárőr Egyesület elnökét.

Megbízatásuk 2024. május 18-ig szól.

A közgyűlés kitüntetések, jutalmak átadásával folytatódott.

A „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetésben részesült:

 •  Vass László, Gyöngyöshermán-Szentkirályi PE

A „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitüntetésben részesült:

 • Sági István, Nemeskocsi PE

Rendőr-főkapitányi tárgyjutalomban részesült:

 • Kocsis Krisztián, Kráter ÖTPE

Vas Megyei Közgyűlés elnökétől tárgyjutalmat vehetett át:

 • Varga Sándor, Őriszentpéteri PE
 • Fekete Balázs, Táplánszentkereszti PE
 • Tislér Miklós, Lukácsházi PE

A Vas Megyei Vadászkamarától tárgyjutalmat vehetett át:

 • Albert László, Bajánsenyei PE

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól tárgyjutalmat vehetett át:

 • Berencsi Attila, Csepreg KPBE

Személy- és Vagyonvédelmi Kamara tárgyjutalmát vehette át:

 • Kajcsos Lajos, Táplánszentkereszti PE

Polgárőr Mozgalom támogatásáért emlékplakettet vehetett át:

 • Kovács László r. alezredes, Őriszentpéter Rendőrőrs parancsnoka

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség tárgyjutalmát vehette át kiváló polgárőr munkáért:

 • Major Sándorné, Jánosházi Önvédelmi PE
 • Pápai Zoltán, Celldömölk Vasúti PE
 • Szakonyi Lajos, Nemeskocsi PE
 • Orbán János, Bobai PE
 • Döbrönte Tamás, Bobai PE
 • Gyurák Péter, Kráter ÖTPE
 • Bognár Klaudia ifjú polgárőr, Kráter ÖTPE
 • Balogh Lászlóné, Egyházashetyei ÖTPE
 • Kiss Lajos, Egyházashetyei ÖTPE
 • Németh József, Vönöcki PE
 • László Miklós, Csákánydoroszlói PE
 • Kovács Zsolt, Kisrákosi PE
 • Pongrácz Elek Sándor, Bajánsenyei PE
 • Ringbauer Gyula, Pankaszi PE
 • Kiss Kitti, Körmendi PE
 • Gaál Mária, Szattai PE
 • Kalamár Dániel, Magyarszombatfai PE
 • Nemes Bálint, Kőszegszerdahelyi ÖTPE
 • Fekete Patrik, Kőszegszerdahelyi ÖTPE
 • Varga Zoltán, Lukácsházi PE
 • Szalai Imre, Vámoscsaládi PE
 • Varga Tibor, Rábapatyi PE
 • Varga J. Sándor, Répcelaki PE
 • Péter Ernő, Sárvári PE
 • Zsidai Tibor, Vásárosmiskei ÖTPE
 • ifj. Babócs Ferenc, Olaszfai PE
 • Németh Zsolt, Olaszfai PE
 • Déri Sándor, Gersekaráti PE
 • Szabó Péter ifjú polgárőr, Claudius PE
 • Kisfaludy Milán, Szombathelyi PE
 • Balikó József, Vépi

Fotó: Németh Tibor, Péntek Róbert Videó: Szabó Róbert