Polgárőr szakmai képzés Körmenden

Polgárőrök által végzett jelzőőri tevékenység ellátásával kapcsolatos oktatásra gyűltek össze Vas
megye polgárőr egyesületeinek képviselői Körmenden. Az oktatást a Vas Megyei Polgárőr
Szövetség elnöksége szervezte, segítségül a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szakembereit is
meghívták.A rendezvénynek a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium adott otthont. A rendőrség
képviseletében Krenner József r.törzszászlós, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa, míg a polgárőrség részéről Méhes Attila, a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség Rendészeti Munkabizottságának elnöke tartott értékes előadást a
megjelent polgárőröknek arról, hogy jelzőőri tevékenységek esetében mit, miért, hogyan és
hogyan ne tegyenek annak érdekében, hogy az elvégzett feladatok jogszerűek és szakszerűek
legyenek.
Előadásukat megelőzve, a rendezvényt Bedi Ákos úr, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke
nyitotta meg. A képzés 83 regisztrált fővel indult, ezért kihasználva a ritka alkalmat, hogy a megye
tagegyesületi vezetőinek többsége, valamint képviselői együtt vannak -a megjelentek köszöntése
után -mindenkit érintő általános információkat osztott meg a hallgatósággal. Tájékoztatójában
beszélt az éves BM támogatási összegek elosztásának menetéről, az idei támogatási szerződések
jelen stádiumáról, valamint kiemelten beszélt a támogatások elszámolásával kapcsolatos fontos
teendőkről. Ehhez teljeskörű útmutatót is biztosít a szövetség minden egyesület számára. Ezen
kívül beszélt még pályázati lehetőségekről, a szolgálati gépkocsiadóval és a KSH jelentéssel
kapcsolatos teendőkről is. Felhívta a vezetők figyelmét, hogy minden egyesület rendelkezzen e-
mail, valamint telefonos elérhetőséggel a zavartalan és problémamentes kapcsolattartás
érdekében. Kérését fejezte ki, hogy az e-mail fiókokat napi rendszerességgel ellenőrizzék a
felelősök, hisz gyakran, csak nagyon rövid átfutási idő áll rendelkezésre egy-egy adatszolgáltatás
megtételére. Fontos szempontként említette, hogy az egyesületek vezetését ne 1 személy
végezze, hanem leosztva a különböző feladatokat, akár 4-5 személy közös munkája legyen az.
Megelőzendő ezzel a megtorpanás, a munka leállása olyan esetben, ha a vezető valamilyen oknál
fogva nem tudja ellátni feladatait. Újfent felhívta a figyelmet a megfelelő sajtó kommunikáció
fontosságára. Kérte, hogy az egyesületek fotókkal, esemény leírásokkal dokumentálják munkáikat
és azt kommunikálják a külvilág felé. Ebben segítséget nyújt számukra a VMPSZ égisze alatt
megalakult Kommunikációs Csoport, melyhez bárki csatlakozhat, ha ambíciót érez magában az
efféle feladatok iránt. Ezenkívül Péntek Róbert úr, a VMPSZ sajtóreferense is rendelkezésre áll. De
a közösségi oldalakon történő hírközlés is sok-sok ember elérésében segíthet. Említést tett a
közelgő rendezvényekről is. A május 12-én megtartásra kerülő rendes évi küldöttközgyűlésről, a
június 23-án Baján lévő Országos Polgárőr Napról, és a július 21-én Sárváron tartandó Vas Megyei
Polgárőr Napról, valamint néhány olyan a megyében megrendezésre kerülő rendezvényről is,
amely több települést is érint. Ezekkel kapcsolatban kérte a rendezvény környéki egyesületek
vezetőit, segítsék egymást annak érdekében, hogy az adódó feladatok rendben ellátásra
kerüljenek.
Ezt követően néhány mondatban elmondta, miért tartja fontosnak a VMPSZ elnöksége az
oktatást, melyre érkeztek. Majd átadta a szót Krenner Józsefnek.
Krenner úr előadásában mindenre kiterjedő tájékoztatást adott a jelzőőri és a forgalomirányítói
feladatok közti különbségekről, a jelzőőri tevékenységek jogi, szakmai hátteréről,
követelményeiről. Bemutatta bizonyos esetekben mit és miként kell csinálni. Szemléltetve
rendőrségi helyes és helytelen példák bemutatásával. Kiemelten beszélt a tevékenység során
szükséges legfontosabb szabályok betartásáról. Például, hogy mindig törekedni kell a jól
láthatóságra, hogy a jelzések, melyek a közlekedők felé irányulnak egyértelműek legyenek, és ne
veszélyeztessék sem maguk, sem társuk, sem a többi közlekedő biztonságát. Fontos az is, hogy pl.
egy balesetnél a polgárőr addig jogosult a feladatok ellátására, amíg a hivatásos szervek
munkatársai a helyszínre nem érnek. Onnantól csak azok felkérése esetén folytatható a
tevékenység, szem előtt tartva, hogy a mentési feladatokat ellátó szervek munkáját ne akadályozzák, veszélyeztessék. Szó esett a szolgálati autókon lévő figyelmeztető fényjelzés
használatának szabályairól, valamint a szabályos szolgálati öltözék viselésének fontosságáról is.
A tartalmas előadás után Méhes Attila megjegyezte, hogy szinte mindent elhangzott abból,
amivel ő is készült, így ő inkább a polgárőri oldalról közelítette meg a témát. Beszélt a szolgálatba
lépés során fontos szabályok betartásáról. Felhívta a figyelmet rá, hogy csak az arra jogosult
ember végezzen szolgálati feladatokat. Mindig legyen felkészült, szolgálatba lépés előtt
ellenőrizze a szükséges dokumentumok és eszközök meglétét, utóbbiak működőképességét.
Bemutatta a szolgálat során használandó eszközöket, rávilágítva fontosságuknak miértjére, és
helyes használatukra.
Az egész oktatás alatt aktív közreműködők voltak az oktatásban résztvevők is. Bátran tették fel
kérdéseiket, mondták el észrevételeiket, véleményeiket egy-egy témával kapcsolatban. Rövid
szünet utána az elméleti képzés már gyakorlati oktatással folytatódott az alakulótéren. Az
előadók szituációs példákkal szemléltettek, mutattak be különböző helyzeteket, elmagyarázva itt
is a helyes és helytelen, sokszor veszélyes feladatellátást. Kérdések itt is hangoztak el az
előadókhoz, akik készséggel adtak azokra kimerítő válaszokat.
Összességében az oktatás sikeresnek, hasznosnak értékelhető, hiszen az ott látottak és elhangzottak
mind olyan információkat tartalmaztak, melyek segítik a polgárőröket abban, hogy a szolgálatuk
során adódó feladatokat valóban jogszerűen, szakszerűen, és biztonsággal végezhessék.
A rendezvény zárásául egy finom ebéddel vendégelték meg a szervezők a megjelenteket.