Megyei szövetség hírei

Vas megyei körkép Polgárőr Szemmel

Vas megyei körkép Polgárőr Szemmel

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség tagegyesületei továbbra is folytatják – a koronavírus-járvány miatt kialakult különleges veszélyhelyzetben – kiemelt feladataik végrehajtását.

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség 60 liter fertőtlenítőszert vásárolt a hozzátartozó permetszóró flakonokkal együtt. A Hygen 99 fertőtlenítőszer alkalmas kéz- és felületfertőtlenítésre is. Így a szolgálatok során alkalmazott eszközöket is biztonsággal használhatja több kolléga is, hiszen azok szolgálatok után fertőtleníthetők.

Ezen felül 600 db gumikesztyű beszerzése van folyamatban, melyeket az egyesületek részére fognak kiosztani, amint megérkezik.  A VMPSZ továbbá 1000 pár kesztyűt kapott a Németh Csomagolástechnika Gyártó Vállalat jóvoltából, melyek szintén kiosztásra kerülnek majd.


A megyében tevékenykedő egyesületek, beszámolóik alapján  az alábbi feladatokat végzik. Újabb körképpel mutatjuk be munkájukat a teljesség igénye nélkül.

Őriszentpéteri Polgárőr Egyesület:
– 2 fő minden hétvégén ( szombaton és vasárnap) 13 családnak viszi az ebédet és bevásárol nekik.
– 1 fő minden nap a szolgálati autóval az önkormányzatnak nyújt segítséget – maszkokat, éthordókat szállít – a polgármester és a jegyző napi koordinálásával.
– 12 fő maszkok varrásával töltötte  március 24-ét.
– 4 fő szórólapokat hordott szét a város lakosainak.
– Az ügyeletes gépkocsivezetőt hetente váltják.


Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület: 

– Szombathelyről olyan gyógyszereket szereztek be, ami Csepregen hiánycikk.
– Vizsgálati anyagokat szállítottak a szombathelyi laborba.
– Egészségház felkérésére terhes édesanya szállításában segédkeztek szombathelyi vizsgálatra.
– Orvosi rendelők veszélyes hulladékát vitték a szombathelyi megsemmisítőbe.
– A rendőrség kérésére fokozott járőrszolgálatot látnak el: Csepregen és a Csepreg – tó környékén, Zsidányban, Horvátzsidányban, Olmódon. Külön felkérésre Bükfürdő területén az üdülő övezetet is ellenőrzik.
– Szintén rendőrségi felkérésre a bolti vásárlási rend betartását ellenőrzik a csepregi boltoknál.

Körmendi Polgárőr Egyesület
Körmendi Polgárőr Egyesület:
– A Körmendi Polgárőr Egyesület tagjai 2020.03.13-tól fokozott közterületi- és külterületi szolgálatot látnak el Körmend város területén. (Horvátnádalja és Felsőberkifalu városrészeken is).
– Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Rendőrkapitányság kérésére feladatuk  a koronavírus miatt hozott intézkedések következtében leterhelt rendőrség munkájának segítése.
– A rendőrséggel közösen illetve önállóan végrehajtott szolgálatokban kiemelt figyelmet fordítanak a közterületen csoportosuló gyermek- és fiatalkorúakra, valamint az időskorú embertársaikra.
– Az országos vészhelyzetre való tekintettel  -amíg a rendkívüli intézkedések tartanak- a Körmendi Polgárőr Egyesület vezetés fenntartja a fokozott közterületi járőrszolgálatot Körmend város területén.
A város lakosai gyakran találkozhatnak gyalogos, kerékpáros illetve szolgálati gépkocsival szolgálatot teljesítő polgárőrökkel.

Köcski Polgárőr Egyesület: 
– A koronavírussal kapcsolatos felhívó plakátok folyamatos kihelyezése a településen 10-12 helyen. (koronavirus.gov.hu-ról)
– A polgármester úrral együtt védőmaszkokat osztottak ki a  a lakosság részére.
– A falugondnok úrral hétvégén együtt  látják el a lakosság igényeinek kielégítését. Igény szerint bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.
– Napi járőrszolgálatok szervezésével, azok alkalmával figyelmeztetik az embereket a vírus veszélyeire és az otthonmaradás fontosságára.
– Az egyesület, sajnos, szolgálati autóval nem rendelkezik, így a gépkocsi igénybevételét igénylő feladatokat az egyesület elnöke térítésmentesen, saját autójával látja el.
– Az elmúlt időszakban 19 órát töltöttek  szolgálati időn kívül karitatív munkával 8 fővel.

Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület:
– A reggeli órákban – hétfőtől-péntekig – a helyi boltoknál segíti a nyugdíjas vásárlókat.
– Maszkokat osztanak ki azok részére, akiknek még nincs.
– Felkérés esetén, illetve ha a nyugdíjas lakó  beleegyezik, segédkeznek a bevásárlás intézésében.
– A boltoknál ellenőrzik a szabályok betartását. Szükség esetén segítséget nyújtanak, felhívják a vásárlók figyelmét.
Rönöki Polgárőr Egyesület
Rönöki Polgárőr Egyesület:
– Továbbra is fokozott szolgálatellátás szervezésével segítik a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének erősítését.
– A rendőrséggel és a katonasággal együtt rendszeresen ellenőrzik a település külterületéhez tartozó lezárt határátkelőhelyet.
– Szolgálatok során rendszeresen ellenőrzik a bezárt létesítményeket, szolgáltató objektumokat, kül- és belterületen egyaránt.
– A lakossággal, az önkormányzattal és az egyéb együttműködő szervekkel a kapcsolattartás folyamatos, segítve a gördülékeny információáramlást.