Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Új egyesület alakult Vasszécsenyben

Új egyesület alakult Vasszécsenyben

Gyarapodott a vas megyei polgárőr egyesületek száma. 2020. szeptember 9-én megalakult a Vasszécseny Polgárőr Egyesület tizenkét fő alapító taggal. Az alapítók között két ifjúval.

Az alakuló ülést Kiss Viktória,  a Vas Megyei Polgárőr Szövetség megyei irodavezetője vezette,  betartva a szükséges óvintézkedéseket a kialakult helyzet miatt. Szájmaszk és a 1,5 méteres távolságtartásra is ügyeltek.
A napirendi pontok ismertetésével, a jegyzőkönyvvezető majd a hitelesítők felkérésével és azok elfogadásával kezdődött a közgyűlés. Előzőleg a tagok megismerték az egyesület alapszabályát, amit egyhangúan el is fogadtak.  Ezután a tisztségviselők, vezetők megválasztása következett. Az egyesület vezetőjének Oláh Miklóst választották.

A szavazások befejeztével Kiss Péter, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese, járási koordinátora köszöntötte a már megalakult egyesület tagjait. Beszélt a szövetség munkájáról, a polgárőri feladatok ellátásáról. Örömét fejezte ki, hogy ismét új egyesülettel bővült a megye.
A rendőrség képviseletében, Pál Tibor rendőr főtörzszászlós a terület körzeti megbízottja, szintén örömét fejezte ki azért, hogy a civil bűnmegelőzők segítik a munkájukat, hiszen sok feladat hárul rájuk, ezért minden segítséget szívesen fogadnak.
Eredményes munkát kívánunk!