Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Tisztújító rendes évi küldött közgyűlés (meghívó)

Tisztújító rendes évi küldött közgyűlés (meghívó)

Tisztelt egyesületi vezetők!

A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Meghívja Önt tisztújító rendes évi küldött közgyűlésére A Közgyűlés időpontja: 2022. április 9. 9,00 óra Helyszíne: Szombathelyi Rendőrkapitányság – Nagyterem (Szombathely, Petőfi S. u. 1/B)

Napirendi pontok:

 • 8,00-9,00 A közgyűlési képviselők regisztrációja
 • 9,00- Himnusz
 • 9,05-9,10 A vendégek és a küldöttek üdvözlése
 • 9,10-9,40 Kitüntetések, elismerések átadása
 • 9,40-10,00 1. napirendi pont: Beszámoló a VMPSZ 2021. évi tevékenységéről (Bedi Ákos elnök)
 • 10,00-10,10 2. napirendi pont: A 2021. évi gazdasági beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése, 2022. évi költségvetési terv, tagdíj összegének előterjesztése, elfogadása (Gömböcz Zoltán, gazdasági elnökhelyettes)
 • 10,10-10,20 3. napirendi pont: Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2021. évi munkájáról, a VMPSZ szakmai és pénzügyi tevékenységéről (Bencsik Géza FB elnök)
 • 10,20-10,50 Hozzászólások, válaszadás
 • 10,50-11,00 Szavazás a beszámolók elfogadásáról
 • 11,00-11,10 Szünet
 • 11,10-11,20 4. napirendi pont: Tisztségviselő választás (elnökségi tag) (Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság)
 • 11,20-11,25 5. napirendi pont: OPSZ küldött megválasztása (Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság)
 • 11,25- től Ebéd

FIGYELMEZTETÉS az Alapszabály 43. pontja szerinti távolmaradás jogkövetkezményére: határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés a jelenlévő küldöttek számától függetlenül határozatképes. A nem várt határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlést 2022. április 9. napjának 10 órájára tűzöm ki, a Szombathelyi Rendőrkapitányság 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/b. szám alatti I. emeleti Nagytermében. (A küldöttgyűlés anyagait elektronikus formátumban küldjük meg!)

FIGYELEM!

Az Alapszabály 24) és 25) pontja értelmében:

 • „24) A Közgyűlés a VMPSZ legfőbb döntéshozó szerve, amelynek tagjai:

a) A VMPSZ elnöke,

b) a polgárőr egyesületek képviseletében: a tagegyesületek elnökei vagy a

tagegyesület által választott közgyűlési képviselő,

c) az Elnökség tagjai. Amennyiben a tagegyesület elnöke egyben a VMPSZ Elnökségi tagja is, úgy a tagegyesület az Elnök helyén/helyett a tagszervezet egy másik vezető tisztségviselőjét delegálhatja a Közgyűlésbe. Egy egyesület legfeljebb két közgyűlési képviselővel vehet részt a közgyűlésen. A közgyűlési képviselő magát polgárőr igazolványa felmutatásával köteles igazolni.

 • 25) A tagegyesületek közgyűlési képviselőjét a tagegyesület saját alapszabályának megfelelően választja, delegálja.”