Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

Rendes Éves Közgyűlését tartotta Sárvár Város Polgárőr Egyesülete

Rendes Éves Közgyűlését tartotta Sárvár Város Polgárőr Egyesülete

2024.05.29-én tartotta meg rendes éves közgyűlését Sárvár Város Polgárőr Egyesülete. Idén is a Sárvári Rendőrkapitányság nagyterme adott otthont az eseménynek, amelyen részt vett Kondora István Sárvár város polgármestere, dr.Gulyás Ferenc Ferenc r. ezredes a Sárvári Rendőrkapitányság vezetője, valamint Burka Norbert a Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagja.

Varga Miklós elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent tagságot, és meghívott vendégeket. Napirendi pontok szerint került sor az elnöki rövid beszámolóra,  a bizottsági beszámolókra, elismerések a szolgálati idő után járó oklevelek átadására, valamint egyebekben hozzászólásokra. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy közvetlenül a közgyűlés után külön eseményként kerül megtartásra az OPSZ Közbiztonsági Fóruma,  amelyet Horváth Róbert az Országos Polgárőr Szövetség társadalmi, ifjúsági és honvédelmi alelnöke a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke, valamint a fórumon részt vett Bedi Ákos úr a Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke is. 

Az elnöki beszámolóban elhangzott, hogy az egyesület 2023-ban is az alapszabálynak megfelelően folytatta a polgárőr tevékenységet, együttműködve a megyei szövetséggel,  rendőrséggel, önkormányzattal, és más társszervekkel közösen. A tavalyi évvel kapcsolatban elmondta, hogy 2152 óra szolgálatot teljesítettek a polgárőrök,   és megköszönte az elvégzett munkát. A szükséges időpontokban mindig tudtak biztosítani látható közbiztonsági járőrszolgálatot.  Szinte minden városi eseményen, rendezvényen, egyes egyházi eseményeken, eseti szinten baleseteknél láttak el biztosítási feladatokat önállóan, illetve a rendőrséggel közösen. 2023-ban is Sárvár Város Polgárőr Egyesülete zavartalan működését Sárvár Város Önkormányzata és Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség kiemelt támogatásai biztosította. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által kiírt sikeres pályázatán 350.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban is részesült az egyesület ( pályázati azonosító NEAG-KP-1/2023-2-000-994 – Magyarország Kormánya támogatásával ) Megköszönte Kondora István polgármesternek és a Sárvári Képviselő-testületnek, valamint Bedi Ákos elnöknek és a Vas VMPSZ elnökségének az egyesületnek nyújtott támogatásokat. További  köszönetet mondott azoknak a sárvári vállalkozóknak, akik több éve segítik egyesületüket: Vocelka Zoltán, a Vocelka Invest Kft ügyvezetőjének,  az Euro-Sammel Kft – Sárvár Szerviz, Nagy Attila segítségét és támogatását, és nem utolsó sorban Kalmár László a Kalmár Kolor Kft – Mozaik bolt segítségét.

Sárvár Város Polgárőr Egyesülete legfontosabb feladata 2024-ben is a városunk közrendjében való aktív részvétel a rendőrséggel közösen.  Bűnmegelőző járőrszolgálatok végrehajtása Sárvár város közterületén, a gépjárműves szolgálatot kiegészítve gyalogos ( családi ) és robogós szolgálattal,  valamint a nyári időszakban a turisztikailag frekventált helyeken e-rolleres szolgálatot is megpróbálunk teljesíteni-  mondta Varga Miklós elnök. Kitért arra is, hog az egyesület kapcsolódott az OPSZ kiemelt programjához, amelyben több figyelmet fordítanak a külterületekre, valamint az illegális szemétlerakók felkutatásásra is. A munkánkat egy darab drón is segíteni fogja.

Dr.Gulyás Ferenc ezredes hozzászólásában megköszönte a polgárőrök által elvégzett munkát, hogy közösen tudnak dolgozni városunk közbiztonságáért, valamint a lelkesedést és időt, amelyet a közösségért tesznek.  Köszönöm, hogy feltétel nélkül számíthatunk egymás munkájára - mondta dr. Gulyás Ferenc r. ezredes.

Kondora István hozzászólásában említést tett az új közterületi kamerarendszerről, amely figyeli és segíti is a város közbiztonságát. Személy szerint is köszönöm mint városi polgár, mint a város polgármestere, és a képviselő-testület nevében is köszönöm a munkát, amit a polgárőrök anyagi ellenszolgáltatás nélkül a város biztonságáért tesznek.

Következő napirendi pontban szolgálati időért oklevél és tárgyjutalom került átadásra.
  • 5 éves szolgálatért - Varga-Marton Klára, Csiki Tibor és Nyári Márk polgárőrök
  • 10 éves szolgálatért - Mórocz József polgárőr
  • 25 éves szolgálatért - Dénes József polgárőr
Az elismeréseket Kondora István polgármester adta át.

Utolsó napirendi pontban került bemutatásra "Sárvár Város Polgárőr Egyesülete a közösség szolgálatában, már 30 éve" kiadványa, amelyben hasznos információk találhatóak meg az idősek részére, az idősek védelmében.
A közgyűlés zárásaként Varga Miklós elnök megköszönte a tagságnak a részvételt, a közös munkát, további jó egészséget kívánt!