Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Polgárőr szakmai képzés Körmenden

Polgárőr szakmai képzés Körmenden

Polgárőrök által végzett jelzőőri tevékenység ellátásával kapcsolatos oktatásra gyűltek össze Vas megye polgárőr egyesületeinek képviselői Körmenden. Az oktatást a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége szervezte, segítségül a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szakembereit is
meghívták.

A rendezvénynek a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium adott otthont. A rendőrség képviseletében Krenner József r.törzszászlós, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa, míg a polgárőrség részéről Méhes Attila, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Rendészeti Munkabizottságának elnöke tartott értékes előadást a megjelent polgárőröknek arról, hogy jelzőőri tevékenységek esetében mit, miért, hogyan és hogyan ne tegyenek annak érdekében, hogy az elvégzett feladatok jogszerűek és szakszerűek legyenek.

Előadásukat megelőzve, a rendezvényt Bedi Ákos úr, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg. A képzés 83 regisztrált fővel indult, ezért kihasználva a ritka alkalmat, hogy a megye tagegyesületi vezetőinek többsége, valamint képviselői együtt vannak -a megjelentek köszöntése után -mindenkit érintő általános információkat osztott meg a hallgatósággal. Tájékoztatójában beszélt az éves BM támogatási összegek elosztásának menetéről, az idei támogatási szerződések jelen stádiumáról, valamint kiemelten beszélt a támogatások elszámolásával kapcsolatos fontos teendőkről. Ehhez teljeskörű útmutatót is biztosít a szövetség minden egyesület számára. Ezen kívül beszélt még pályázati lehetőségekről, a szolgálati gépkocsiadóval és a KSH jelentéssel kapcsolatos teendőkről is. Felhívta a vezetők figyelmét, hogy minden egyesület rendelkezzen e-mail, valamint telefonos elérhetőséggel a zavartalan és problémamentes kapcsolattartás érdekében. Kérését fejezte ki, hogy az e-mail fiókokat napi rendszerességgel ellenőrizzék a felelősök, hisz gyakran, csak nagyon rövid átfutási idő áll rendelkezésre egy-egy adatszolgáltatás megtételére. Fontos szempontként említette, hogy az egyesületek vezetését ne 1 személy végezze, hanem leosztva a különböző feladatokat, akár 4-5 személy közös munkája legyen az. Megelőzendő ezzel a megtorpanás, a munka leállása olyan esetben, ha a vezető valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni feladatait. Újfent felhívta a figyelmet a megfelelő sajtó kommunikáció fontosságára. Kérte, hogy az egyesületek fotókkal, esemény leírásokkal dokumentálják munkáikat és azt kommunikálják a külvilág felé.

Ebben segítséget nyújt számukra a VMPSZ égisze alatt megalakult Kommunikációs Csoport, melyhez bárki csatlakozhat, ha ambíciót érez magában az efféle feladatok iránt. Ezenkívül Péntek Róbert úr, a VMPSZ sajtóreferense is rendelkezésre áll. De a közösségi oldalakon történő hírközlés is sok-sok ember elérésében segíthet. Említést tett a közelgő rendezvényekről is. A május 12-én megtartásra kerülő rendes évi küldöttközgyűlésről, a június 23-án Baján lévő Országos Polgárőr Napról, és a július 21-én Sárváron tartandó Vas Megyei Polgárőr Napról, valamint néhány olyan a megyében megrendezésre kerülő rendezvényről is, amely több települést is érint. Ezekkel kapcsolatban kérte a rendezvény környéki egyesületek vezetőit, segítsék egymást annak érdekében, hogy az adódó feladatok rendben ellátásra kerüljenek.

Ezt követően néhány mondatban elmondta, miért tartja fontosnak a VMPSZ elnöksége az oktatást, melyre érkeztek. Majd átadta a szót Krenner Józsefnek. Krenner úr előadásában mindenre kiterjedő tájékoztatást adott a jelzőőri és a forgalomirányítói feladatok közti különbségekről, a jelzőőri tevékenységek jogi, szakmai hátteréről, követelményeiről. Bemutatta bizonyos esetekben mit és miként kell csinálni. Szemléltetve rendőrségi helyes és helytelen példák bemutatásával. Kiemelten beszélt a tevékenység során szükséges legfontosabb szabályok betartásáról. Például, hogy mindig törekedni kell a jól láthatóságra, hogy a jelzések, melyek a közlekedők felé irányulnak egyértelműek legyenek, és ne veszélyeztessék sem maguk, sem társuk, sem a többi közlekedő biztonságát. Fontos az is, hogy pl. egy balesetnél a polgárőr addig jogosult a feladatok ellátására, amíg a hivatásos szervek munkatársai a helyszínre nem érnek. Onnantól csak azok felkérése esetén folytatható a tevékenység, szem előtt tartva, hogy a mentési feladatokat ellátó szervek munkáját ne akadályozzák, veszélyeztessék. Szó esett a szolgálati autókon lévő figyelmeztető fényjelzés használatának szabályairól, valamint a szabályos szolgálati öltözék viselésének fontosságáról is.

A tartalmas előadás után Méhes Attila megjegyezte, hogy szinte mindent elhangzott abból, amivel ő is készült, így ő inkább a polgárőri oldalról közelítette meg a témát. Beszélt a szolgálatba lépés során fontos szabályok betartásáról. Felhívta a figyelmet rá, hogy csak az arra jogosult
ember végezzen szolgálati feladatokat. Mindig legyen felkészült, szolgálatba lépés előtt ellenőrizze a szükséges dokumentumok és eszközök meglétét, utóbbiak működőképességét. Bemutatta a szolgálat során használandó eszközöket, rávilágítva fontosságuknak miértjére, és helyes használatukra. Az egész oktatás alatt aktív közreműködők voltak az oktatásban résztvevők is. Bátran tették fel kérdéseiket, mondták el észrevételeiket, véleményeiket egy-egy témával kapcsolatban.

Rövid szünet utána az elméleti képzés már gyakorlati oktatással folytatódott az alakulótéren. Az előadók szituációs példákkal szemléltettek, mutattak be különböző helyzeteket, elmagyarázva itt is a helyes és helytelen, sokszor veszélyes feladatellátást. Kérdések itt is hangoztak el az előadókhoz, akik készséggel adtak azokra kimerítő válaszokat. Összességében az oktatás sikeresnek, hasznosnak értékelhető, hiszen az ott látottak és elhangzottak mind olyan információkat tartalmaztak, melyek segítik a polgárőröket abban, hogy a szolgálatuk során adódó feladatokat valóban jogszerűen, szakszerűen, és biztonsággal végezhessék.


A rendezvény zárásául egy finom ebéddel vendégelték meg a szervezők a megjelenteket.