Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Polgárőr Oktatás Körmenden

Polgárőr Oktatás Körmenden

2021. szeptember 25-én a Körmendi Rendvédelmi Technikumban tartotta éves továbbképzését a Vas megyei polgárőrök részére a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. A képzés fő témája a polgárőrök jelzőőri tevékenysége volt, amely a közrend, közbiztonság elősegítése mellett a polgárőrség legfontosabb feladatai közé tartozik. A kiemelt témakör átvételét követően sor került egyéb területek áttekintésére is, mint a katasztrófavédelem rendszere és felépítése, az EDR rádiótávközlő rendszerrel kapcsolatos ismeretek, valamint a BM támogatások egyesületek általi elszámolásának módszertana.

A résztvevőket Bedi Ákos megyei elnök köszöntötte, aki bevezetőjében felidézte, hogy nehéz időszakon van túl a VMPSZ, hiszen a COVID járvány egymást követő hullámai következtében bevezetett korlátozó intézkedések rányomták bélyegüket a szövetség működésére is. Több rendezvényt, eseményt el kellett halasztani az elmúlt időben, azonban az oktatásoknak, képzéseknek mindenképpen prioritást kell biztosítani. Elnök úr azt is elmondta, hogy az oktatáson megjelentek létszáma elfogadható, azonban elmarad a várakozásoktól. Éppen ezért arra ösztönözte az egyesületeket, hogy mielőbb regiszráljanak a következő, OPSZ által szervezett közlekedésbiztonsági képzésre, amelyet a polgárőrök közlekedés tudatosságának fejlesztésére rendeznek meg október 9-én a Zala megyei Pacsán. A VMPSZ állományából ezen a képzésen 35 fő vehet részt.

A bevezető után Krenner József rendőr hadnagy színvonalas és színesen illusztrált előadása következett. Ennek első részében a közlekedés, mint olyan, illetve az abban résztvevők meghatározásának (gyalogos, kerékpár, jármű) alapfogalmait tisztázta, illetve, hogy mik azok az alapvető és egyszerű szabályok, amelyek kis odafigyeléssel történő betartásával nagyban növelhető a közlekedés biztonsága és csökkenthető a súlyos és végzetes közlekedési balesetek bekövetkezésének kockázata. „Nézz körbe!” – hangzott el az egyik legegyszerűbb, de legfontosabb mottó. Az előadás második részében hadnagy úr a polgárőr jelzőőri tevékenységre felhatalmazó törvényi háttérről, illetve a KRESZ általi szabályozásáról beszélt. Többek között szó esett azokról az esetekről – mint balesetek, katasztrófák helyszíne, önkormányzati felkérés, rendezvények, iskolák környékén a gyerekek úttesten történő áthaladásának biztosítása – amikor a polgárőr jelzőőri teendőket lát el. Kiemelte, hogy a jelzőőri feladat ellátása a polgárőrség alapfeladatai közé tartozik, amelynek végrehajtása során az egyik legfontosabb szempont a feladatot végző polgárőr saját biztonsága.

Az oktatási nap fő témakörét követően Kiss Péter tűzoltó alezredes ismertette részletesen a katasztrófavédelem rendszerét és feladatait. Előadásában a résztvevők átfogó képet kaptak többek között a polgári védelmi kötelezettségekről, a különleges jogrendről, és a katasztrófavédelemmel történő együttműködési lehetőségekről is. Alezredes úr a katasztrófavédelem feladatrendszere (megelőzés, védekezés, helyreállítás) mellett kiemelte a polgárőr egyesületek szerepvállalását az önkéntes mentőszervezetek tevékenységében, mint például a jelzőőri tevékenység, területzárás, őrzés-védelem, vagy riasztás.

A szombat délelőtt harmadik részében a VMPSZ iroda munkatársai – Kiss Viktória OPSZ Vas megyei irodavezető és Horváthné Pados Krisztina OPSZ Vas megyei pénzügyi ügyintéző –  hívták fel a figyelmet azokra a gyakori mulasztásokra és hibákra, valamint a benyújtási határidők elmulasztására, amiket az egyesületek gyakran elkövetnek a pénzügyi támogatások elszámolása során. Ahogy nyomatékosan elmondták, ez többek között azt a kockázatot rejti magában, hogy a megyei szövetség nem lesz képes az elszámolások időben történő benyújtására az OPSZ felé, ami a támogatások megvonásával járhat. A tájékoztató fontosságának többek között az adott aktualitást, hogy a megyében több egyesület még annak ellenére nem nyújtotta be az idei első félévi BM támogatás szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását, hogy a szövetség által megszabott határidő már augusztusban lejárt. Kiss Viktória felhívta a figyelmet, hogy a második félévi elszámolásokat az egyesületek 2022. Január 21-ig lesznek kötelesek hiánytalanul benyújtani.

Az oktatási nap utolsó részében Nándori Attila törzszászlós, BM híradótiszt mutatta be előadásában a jelenlévő polgárőröknek az EDR (Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer) hálózat történetét, fejlődését, illetve mai felépítését. Ezt követően nagyon hasznos információk hangzottak el az EADS THR 880i kézi rádiók felépítéséről, funkcióiról, kezeléséről és megfelelő használatáról.

Zárásként Bedi Ákos megyei elnök köszönetet mondott az előadóknak az érdekfeszítő előadásokért, illetve a polgárőröknek a részvételért ezen a hasznos és tartalmas délelőttön. Végül jó étvágyat kívánt az ebédhez, amit a technikum étkezdéjében fogyaszthattak el az oktatáson résztvevők.