Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Pályázati felhívás: 30 éves a Polgárőrség

Pályázati felhívás: 30 éves a Polgárőrség

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és az Országos Polgárőr Szövetség Tudományos Tanácsának elnöke pályázatot hirdet egyéni pályamunka elkészítésére 30 ÉVES A POLGÁRŐRSÉG címmel.
A pályamunka kidolgozása során javasoljuk az alábbi lehetséges megközelítések figyelembe vételét:

 1. A rendszerváltás idején milyen társadalmi, gazdasági és közbiztonsági tényezők tették szükségessé a Polgárőrség létrejöttét, milyen szerepet játszott ebben dr. Kopácsi Sándor, a Polgárőrség (illetve annak elődje, az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetségnek) elnöke. (Kopácsi Sándor életének, munkásságának részletes bemutatása -korabeli dokumentumok és az ezekre vonatkozó későbbi tanulmányok feldolgozásával -adott esetben kiemelkedő szerepet is kaphat, fő témaköre is lehet egy-egy pályamunkának.)
 2. A Polgárőrség elmúlt 30 évének történeti áttekintése, az egyes időszakok jellemző vonásai, jellemző akciói. Az általános, országos áttekintés mellett célszerű vizsgálni a megyei és települési szinten megfigyelhető folyamatokat, eseményeket, programokat. (A munkához nagy segítséget adhatnak a különböző szinten (megyei, országos) elkészült programok, munkatervek, beszámolók.)
 3. A Polgárőrség kapcsolatrendszere a Rendőrséggel, önkormányzatokkal és egyéb szervezetekkel. E kapcsolatok konkrét formái, azok változásai az elmúlt évtizedekben, eredményei.
 4. Lakosság és Polgárőrség. Hogyan alakult ez a kapcsolat, a gazdasági és politikai változások (nyitott gazdaság, migráció, Covid19 stb.) tükrében. Az emberek biztonságérzetének romlása milyen új feladatokat ró a Polgárőrségre.
 5. Hogyan ítéli meg a Polgárőrség jövőbeli szerepét, melyek azok az értékek, melyeket tovább kell vinni és milyen új feladatokkal, kihívásokkal kell számolni.
A fenti szempontok mellett a pályázó egyéni megítélésétől függően a pályamunka egyéb területekre is kiterjedhet.

Pályázatot nyújthat be:
 • polgárőr,
 • a NKE RTK aktív jogviszonnyal rendelkező nappali és levelező hallgatója. 
A pályázat beérkezési határideje: 2021. április 10.
A pályázat elbírálásának ideje: 2021. április 24.

A pályázat benyújtásának módja: elektronikus levélben, titkarsag@opsz.hu címre. A pályázat terjedelme: 10-15 oldal. Formai követelmény: Times New Roman, 12 betűméret, sorkizárt, 1,5 sorköz. Kérjük a felhasznált forrás munkák pontos megjelölését. (név, cím, megjelenés ideje, helye). A pályázatok eredménye, a pályázatok sorrendje április 24-én kerül kihirdetésre.

A pályamunkák díjazása:
 • Első díj: 100.000 forint
 • Második díj: 75.000 forint
 • Harmadik díj: 50.000 forint.
Az OPSZ fenntartja a jogot, hogy – a pályázatok minőségétől függően - díjakat a fentiektől eltérően adja ki. 
A pályázat anyaga ITT letölthető!