Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Megszavazták a 2020-as költségvetést

Megszavazták a 2020-as költségvetést

Egyetértés és együtt gondolkodás jellemezte az Országos Polgárőr Szövetség 2020. évi első elnökségi ülését, amelyen többek között olyan fontos kérdésekről hoztak döntést, mint a költségvetés, a 2020-as év munkaterve, az országos polgárőr nap, valamint az alkalmazottak béremelése.

Igen fontos döntéseket hozott az Országos Polgárőr Szövetség 2020. évi első elnökségi és felügyelőbizottsági ülésén. Az értekezletet dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke nyitotta meg.

– Boldog új évet kívánok az OPSZ munkaszervezete és a saját magam nevében! A polgárőrségnek egységet, felelősséget, hatékonyságot és sikereket kívánok a 2020-as évre. Ez egy új évtized kezdete, amely sok lehetőséget tartogat a polgárőrség részére. Meglátásom szerint a polgárőrség sokkal kisebb kormányzati és rendészeti figyelmet fog kapni ebben az évben. Ennek két racionális oka lehetséges, az egyik, hogy idén nem lesznek választások, másrészt olyan jelentős mértékben nőtt a közbiztonság Magyarországon, hogy a polgárőrség, ez a speciális civil szervezet kisebb figyelmet fog kapni – természetesen megőrizve korábbi fontos feladatait, többek között a határvédelemben, valamint a bűnmegelőzés területén. Így a polgárőrségnek, az OPSZ-nek kicsivel többet kell majd önmagával foglalkoznia, hogy azokat a kisebb problémákat, bozóttüzeket megoldja, amelyek beárnyékolhatják a polgárőrség sikereit – mondta el nyitóbeszédében dr. Túrós András elnök.

Ezt követően dr. Sárközi Ferenc főigazgató ismertette az első napirendi pontot, azaz a 2020-as munkatervet, amelyet kisebb módosításokkal, időpont változtatásokkal a testület egyöntetűen elfogatott. A tervezet olyan pontjaiban történtek változtatások, pontosítások, mint például az OPIT tábor, illetve az ifjú polgárőr tábor időpontjának pontosításai; a megyei elnökök szakmai fórumának, valamint a balatoni évadnyitó időpontja és helyszíne. Lényeges kérdésként merült fel az Országos Polgárőr nap helyszíne, amelyről az elnökség tagjai szintén döntöttek. Ennek értelmében 2020-ban Százhalombatta város ad otthont az országos rendezvénynek.
A második napirendi pontként, az OPSZ 2020-as költségvetés tervezetét bocsátották vitára, amelyet dr. Fekecs Dénes, az OPSZ gazdasági elnökhelyettese, valamint Alex Ágnes Kornélia gazdasági igazgató terjesztettek elő.

Lényeges kérdésként az OPSZ alkalmazásában állók béremelése volt – irodavezetők és gazdasági ügyintézők, összesen 15 fő – akik számára a kormány kötelezően előír 8 százalékos bérmódosítást. Dr. Fekecs Dénes javasolta, hogy ezt a kötelező béremelési limitet az OPSZ további két százalékkal egészítse ki, amely éves szinten így közel kettő millió forinttal növelné az OPSZ költségvetését. A gazdasági elnökhelyettes javaslatára, ezt a költségvetési tartalékból kívánja majd fedezni a szervezet. Emellett lényeges kérdés volt az egyesületek támogatása is, amelyről az a döntés született, hogy az idei év támogatási összege megegyezik a 2019-es évben adott támogatással.A költségvetés kapcsán számos megyei elnök felszólalt, beszédeikben legtöbb esetben plusz források biztosítását kérték. A cégautóadó számos megyei elnök felszólalásában is megjelent, többen kifogással éltek amiatt, hogy az elmúlt évek során hathatós megoldás nem született ebben a fontos tárgykörben. Dr. Fekecs Dénes összefoglalójában megköszönte a költségvetéssel kapcsolatot felszólalásokat, és kiegészítéssel, korrekcióval élt, elsősorban a béremeléssel kapcsolatban. Ezt követően Alex Ágnes gazdasági igazgató vette át a szót.

– A költségvetést elsősorban az OPSZ szempontjából kell vizsgálni. A személyi állomány béremeléssel kapcsolatosan el kell mondani, hogy a minisztérium kötelezi az OPSZ-t a 8 százalékos béremelést. Az OPSZ javasolja a két százalékos további béremelést, illetve van több olyan munkavállaló is, akik a garantált minimálbért kapják. Én is támogatom, hogy a meglévő, szakképzett munkaerő megtartására törekedni kell! Megítélésem szerint a 2,2 millió forintos éves költségszint emelkedés, amellyel ez a béremelés jár, a költségvetésből ki lehet gazdálkodni – mondta Alex Ágnes Kornélia.

A vita kapcsán dr. Túrós András hozzászólásában kiemelte, fegyelmezett költségvetés tervezésre van szükség, a likviditást 2020-ban is biztosítani kell. Az OPSZ-nek büszkének kell arra lennie, hogy ez elmúlt évtizedekben soha nem kellett likviditási gondokkal küzdenie. Emellett szót emelt a bérfejlesztés támogatása mellett, javasolva a több – négy kategóriás emelést, több lépcsőben, figyelembe véve a szervezetnél eltöltött munkaidőt, valamint a megyék tekintetében az adott munkakör/leterheltség figyelembevételével.

Ezt követően a közel két és fél órás vitát követően egyhangúlag elfogadásra került a 2020-as költségvetés tervezet, amely a május 9-i küldöttgyűlés fogja megszavazni. Igen lényeges pont volt a Pro-M Zrt-vel kötött felhasználási szerződés elfogadása, amely az EDR rádiók üzemeltetésével volt kapcsolatos. Az elnökség ebben a kérdésben is támogatólag szavazott.

A harmadik napirendi pont az OPSZ SZMSZ 25.10.1. pontjának módosítása volt. Ennek témája és konklúziója az volt, hogy a munkáltató eltérhessen egy adott munkakörhöz kötött iskolai végzettségtől. Emellett Markos György javaslatára a bértábla módosításra kerüljön, aminek értelmében egységesen tíz százalékkal emelkedne a bérminimum felső határa. Az ülés egyhangúlag megszavazta a javaslatot.
Markos György elnökhelyettes is a munkavállalók béremelése kapcsán kért szót.

– Én azt javaslom, hogy becsüljük meg azokat, akik minden nap bejönnek dolgozni és ne engedjük elveszni a tapasztalt, jól képzett munkavállalóinkat  hangsúlyozta Markos György.

Ötödik pontként a Felzárkózó települések program megvitatására került sor. Dr. Sárközi Ferenc tájékoztatta a program jelenlegi állásáról a közgyűlést. Jelenleg 33 település és 10 megye érintett. A projekt indítása egy nyitórendezvénnyel indul majd. A főigazgató kérte, hogy a megyei szövetségek segítsék a hátrányos helyzetű, a programba bevont önkormányzatokat a közreműködésben, emellett támogatni az egyesületek megalapítását, a polgárőr akadémiai képzésbe történő bevonásukat. Fontos szempont, hogy a romák bevonását is meg kell erősíteni a polgárőrség kötelékébe. A téma kapcsán dr. Túrós András kérte a résztvevőket, hogy a programra komoly figyelmet fordítsanak, segítsék, támogassák a projekt sikerét, eredményességét. Ezt követően megszavazásra került a program.
Az ülés hatodik pontja az OPSZ és a Honvédelmi Minisztérium közötti keretmegállapodás volt. Dr. Sárközi Ferenc bemutatta az együttműködési megállapodást, amelynek előkészítése már hónapok óta folyik. A Honvédség és az OPSZ együttműködéséről szóló megállapodásról egyhangúlag szavazott a közgyűlés.

A hosszúra nyúlt ülés eredményesen zárult. Egyes napirendi pontok, mint a költségvetés és a béremelés kérdése több szakmai vitát eredményezett, ennek ellenére egyetértésben szavaztak a jelenlévők, ami jól tükrözi azt az egységes gondolkodást, azt az összetartozást, amely az OPSZ-t jellemzi.

Forrás és további képek ITT