Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Kommunikációs Csoport ötletbörze

Kommunikációs Csoport ötletbörze

2018.május 26.-án Ötletbörzére gyűltek össze Szombathelyen a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Kommunikációs Csoport tagjai. A helyszínt a Vas Megyei Rendőr Főkapitányság biztosította számukra, melyért köszönet illeti őket.

A csoport találkozót Péntek Róbert, a VMPSZ Sajtóreferense nyitotta meg. Előadásában beszélt a megalakulás óta elvégzett munkáról, eredményekről. Bemutatta a beszerzett technikai eszközöket, kiemelve a fontos tényt, hogy azok nem az ő, hanem a csoport minden tagjának részére lettek vásárolva, azokat bármelyikük használhatja. Ismertette a Megyei Szövetség 2017-re, valamint az idei évre biztosított támogatási összegeit, amit a csoport a munkájának működési költségeinek fedezésére használhat fel. Javaslatokat kért a tagoktól, hogy az összeget milyen célra fordítsák. A megjelent 8 fő aktívan vette ki részét a megbeszélésből, ezért itt is több megvalósítható ötlet hangzott el, melyek előbbre vihetik a munkát, és közelebb hozhatják az embereket a polgárőrökhöz, a polgárőrséghez. Hisz a fő cél, hogy a polgárőrséghez nem kötődő átlagemberek megismerhessék az önkéntesen védelmező, segítő feladatokat ellátó emberek, egyesületek tevékenységeit, és azoknak pozitív hatásait, fontosságát. Szó esett arról is, hogy fontos feladat valamilyen módon elérni, hogy az egyesületeken belül is felismerjék, szükség van az elvégzett munkáik dokumentálására, majd azok nyilvánosság elé tárására. Ehhez a feladathoz segítséget tudnának nyújtani a járási kapcsolattartók, akik a körzetükben lévő egyesületek és a Kommunikációs Csoport közt közvetíthetnének, segítve az információk áramlását. Egy másik fontos téma volt, a közelgő 07.21.-én Sárváron megrendezésre kerülő Megyei Polgárőr nap és a csoport ottani feladatainak összeállítása, azoknak megvalósításához szükséges feltételek megteremtése, a kivitelezések felelőseinek megbeszélése. A megjelentek itt is aktívan szóltak hozzá a beszélgetéshez, osztották meg elképzeléseiket, ötleteiket, melyekből több is megvalósításra fog kerülni.


A témák közül nem hiányozhatott annak megbeszélése sem, hogy az események dokumentálásánál mire figyeljenek a tagok. Jó és rossz példákkal szemléltetve esett szó róla, hogy mi és miként szerepeljen a készített képeken, valamint egy beszámoló leírásánál mik azok az alapadatok, melyeket érdemes beleszőni az írásba. A megjelent tagok egyhangúan eredményesnek és pozitívnak értékelték a napot. Szándék szerint rendszeressé fognak válni az ilyen összejövetelek, melyekre már különbféle szakemberek is meghívást kapnak, hogy tapasztalataik megosztásával segítsék, fejlesszék a csoport munkáját.

Fotó: Varga Miklós