Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

Közgyűlést tartottak a sárvári polgárőrök

Közgyűlést tartottak a sárvári polgárőrök

2020.07.24-én Sárvár Város Polgárőr Egyesület éves közgyűlését tartotta meg  a Sárvári Rendőrkapitányság nagytermében.

Kovács Ferenc elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent polgárőröket és meghívott vendégeket.
Külön köszöntötte Molnár István rendőr alezredest, a Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályvezetőjét, Kondora István polgármestert aki sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, valamint a megjelent sajtó munkatársait.

Az egyesület 2019. évben a munkatervben meghatározottaknak megfelelően folytatta munkáját, figyelembe véve a polgárőr törvényt és az ide vonatkozó miniszteri rendeletet és az OPSZ által meghatározott belső iránymutatásokat. Az egyesület a meghatározott vezetőségi üléseit megtartotta és az előírt éves közgyűlés is megtartásra került. A megtartott vezetőségi üléseken és a közgyűlésen is több fontosabb döntésről hoztak határozatot. A vezetőségi ülésen minden alkalommal részt vettek a felügyelő bizottság és az etikai bizottság elnökei. Mondta el az egyesület elnöke.

Sárvár Város Polgárőr Egyesületének 2019.évi összesített szolgálati óra száma  2118 óra. Ebből kül- és belterületi járőrszolgálat 1666 óra, rendezvények biztosítása 451 óra és rendőrséggel közös szolgálat 101 óra.

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtó munkatársaival együttműködve, valamint a helyi tv és rádió segítségével folyamatos tájékoztatást tudtak adni az állampolgároknak az elvégzett munkáról, a szervezeti életükről, és eseményeikről.
A munkavégzésük során jelentős meghatározó program a korábbi években beindított 300 x 100 bűnmegelőzési program és biztonsági tevékenység. Egyik fő eleme e program sorozatnak, hogy biztonságot nyújtsanak az állampolgároknak, főleg az idős embereknek. Ezért szerveztek Rábasömjénben a lakosság részére bűnmegelőzési előadást, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának bevonásával. Színvonalas, mindenre kiterjedő előadást hangzott el Varga Sándor rendőr alezredes úr részéről. Ugyanezen alkalommal szervezték meg az Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködés szerződése alapján az elsősegély előadást és újraélesztés bemutatót. Az előadást Szabó Zoltán a Sárvári Mentőállomás vezetője tartotta, aki magas színvonalú és érdekes előadással okította a jelenlevőket.

Ahhoz, hogy megfelelő szinten tudják végezni a munkájukat, támogatókra van és volt szükség. Sárvár Város Önkormányzata a támogatási megállapodás folyamatosságát megtartotta, és mint minden évben pénzbeli támogatást biztosított az egyesület számára. Térítésmentesen biztosította részükre az iroda helyiséget, a gépkocsi garázsát, és lehetővé tette, a szolgálati gépkocsi kulcsának és használati naplójának elhelyezését az Önkormányzat portáján.
A rendőrséggel folyamatos kapcsolattartásban vannak. Minden évben lehetőséget kapnak, hogy a közgyűlésüket a rendőrségen megtarthassák.

Köszönet az Országos Polgárőr Szövetségnek, valamint a Vas Megyei Polgárőr Szövetségnek, hogy technikai és anyagi segítséget nyújtanak egyesületünk részére, amely segíti az egyesület hatékonyabb munkáját – mondta Kovács Ferenc elnök

Sárvár Város Polgárőr Egyesület 2020.évi közgyűlésén, elismerésben és jutalomban részesült polgárőrök :

  • Mörcz József,
  • Péter Ernő,
  • Némethné Cseh Margit,
  • Németh Gábor,
  • Tóth-Toki Viktor,
  • Burka Károly,
  • Mórocz József,
  • Győrfi Attila,
  •  Csiszár Péter polgárőrök.

Valamint évfordulós emléklapot kapott polgárőrök :
25 év : Sipos Zoltán és Horváth Szabolcs
15 év : id.Horváth Imre és Erchedi Edvin
10 év : Czeglédi Gábor, Kovács Gábor, Kovács László, Tóth Imre és
Zsoldos István
5 év : Kovács Klaudia, Czeglédi-Németh Laura, Kovács Gáborné,
Kovács Tamás, Szabó János Attila

A közgyűlésen bemutatkoztak az új tagságot kapott polgárőrök is. Sárvár Város Polgárőr Egyesületéhez 7 fő, amelyből két nő és öt férfi került felvételre.

Előzetes egyeztetések után, a polgárőr egyesülethez csatlakozott a Nyugat Off-Road Egyesület is.
A Nyugat Off-Road Egyesület a Sárvári Járási Rába Mentőcsoport tagja. Céljai között szerepel a szociális segítségnyújtás valamint a környezetvédelem is. Az új tagokat Czeglédi Gábor mutatta be, majd ismertette a közgyűléssel, hogy milyen típusú feladatokat fognak ellátni az off-road-osok.