Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Rövid hírek

Közgyűlés Hosszúperesztegen

Közgyűlés Hosszúperesztegen

A Hosszúperesztegi Polgárőr Egyesület 2020.07.18-án tartotta éves és egyben tisztújító közgyűlését. Takó Tiborné elnök asszony köszöntötte a megjelent tagokat, és megtartotta a 2019.évi beszámolóját.
Külön üdvözölte a két meghívott vendéget, Nagy Csaba rendőr főtörzszászlós körzeti megbízottat és Varga Miklós VMPSZ sárvári járási koordinátor helyettest.

A napirendi pontokat követve sor került Benkő Károly pénzügyi-  és Baráth András gépjármű beszámolójára is. A polgárőr egyesülethez egy új fiatal tag csatlakozott Kovács Balázs
személyében.

A tisztségek megújítására a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a következő elnökség tagjait :
Takó Tiborné – elnök
Bödör Róbert – elnökhelyettes
Timár Krisztina – titkár
Nagy Vilmos – elnökségi tag
Döbör István – elnökségi tag személyében.
A közgyűlés ízletes vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult.