Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

Járási koordinátori értekezlet Szentgotthárdon

Járási koordinátori értekezlet Szentgotthárdon

Első alkalommal került sor a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Szentgotthárd járásának koordinátora, Horváth Tibor t. ezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgárvédelmi felügyelőjének szervezésében járási értekezletre 2018. február 20-án, 17 órai kezdettel, amelynek a Szentgotthárdi Rendőrőrs adott otthont. A járásban működő három Polgárőr Egyesület (Szentgotthárd, Csörötnek, Rönök) vezetői mellett, az értekezleten a rendőrség képviseletében Varga Ferenc r. őrnagy, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka és Lukács Zoltán c.r. alezredes, Rendészeti Alosztályvezető, őrsparancsnok helyettes vettek részt.

A találkozó fő célja, a járásban működő egyesületek munkájának összehangolása volt, de nem csak egymással, hanem a területileg illetékes rendőrségi szervvel is. Emellett az elvégzett, valamint a jövőben várható feladatok közös megbeszélése.

Horváth Tibor, a megjelentek köszöntése után az általános feladatokkal kapcsolatos esetleges hiányosságokra hívta fel az egyesületi vezetők figyelmét. Beszélt például a Megyei Szövetség irányába történő havi szolgálati beszámolók teljesítésének, a kommunikációs csatornák meglétének, és azok rendszeres használatának (E-mail fiók, állandó telefonos elérhetőség) fontosságáról. A rendőri vezetők bevonásával megbeszélésre kerültek a szolgálatba lépéskori bejelentkezési kötelezettség lebonyolításának, és a szolgálatok dokumentálásának részletei. Megegyezés született, hogy minden hónapban legalább 1 alkalommal közös szolgálatszervezésre kerül sor a települések Körzeti megbízottjaival, ezzel is erősítve az együttműködést, és segítve egymás munkáját. Járási koordinátor úr röviden összefoglalta a Vas Megyei Polgárőr Szövetség 2017-ben végzett munkáját, elért eredményeit, majd szó esett a 300X100 programban is részt vevő Szentgotthárdi Polgárőr Egyesület problémás ügyeinek rendezésének fontosságáról is, és egy esetleges elnökségi átszervezés lehetőségéről.

Mivel az egyesületek aktív taglétszáma sajnálatos módon viszonylag alacsony, a feladatok száma és mértéke viszont egyre nő, szükséges volna a taglétszámok és a járásban található Polgárőr egyesületek számának növelése. Erről már Varga Ferenc őrsparancsnok úr beszélt a megjelenteknek. Elmondta, a rendőrség fontos partnerként tekint a polgárőrökre, és szeretnék, ha a polgárőrséggel nem rendelkező településeken is alakulna egyesület. A bővítésben alternatívák lehetnek a már működő Önkéntes Tűzoltó egyesületek is. Akár a polgárőrséggel való összeolvadással, akár, ha csak ÖTE van a településen, azon belül létrehozott Polgárőr tagozat alakításával. Ígéretet tett, ha segítségkérés érkezik hozzájuk a polgárőri feladatokkal, egyesületek munkájával kapcsolatban, igyekeznek abban segíteni, a lehetőségeikhez mérten.

Megállapodás született arról is, hogy segítve egymás munkáját, a járás egyesületei egy közös Együttműködési megállapodást készítenek annak érdekében, hogy nagyobb rendezvények esetén, kiterjesztve működési területüket, a szomszédos településen is láthassanak el rendezvénybiztosítási, jelzőőri szolgálatot.

A közel két és fél órás megbeszélés végén, Horváth Tibor köszönetét fejezte ki a közreműködésért és a helyszín biztosításáért a Rendőrőrs vezetésének, az egyesületi elnököknek pedig a részvételért. Nagy valószínűséggel rendszeressé válik a jövőben az értekezlet megrendezése a Szentgotthárd járásban, hisz a részvevők megítélése szerint, már az első alkalom is hasznosnak, és eredményesnek bizonyult.