Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Idegenforgalmi idény polgárőr feladatai

Idegenforgalmi idény polgárőr feladatai

Az idegenforgalmi, turisztikai felkészülés részeként, évről-évre kiemelt szerepet kap a lakossági és gazdasági érdekeknek megfelelő közrend és közbiztonság fenntartása. A polgárőr szervezetek hagyományosan –az együttműködő szervekkel összehangoltan- megkülönböztetett figyelemmel kísérik a működési területüket jellemző idegenforgalmi hatásokat, és a rendőrség szakmai ajánlásainak, valamint az önkormányzatok igényeinek megfelelően tervszerűen segítik a rendezvények lebonyolítását és fokozott polgárőrszolgálat teljesítéssel közreműködnek a jogsértések megelőzésében. Hosszú évek tapasztalatai alapján a polgárőrök ismerik azon helyeket és napszakokat, ahol és amikor szükséges a fokozottabb jelenlét, és kialakult az eredményes együttműködési gyakorlat is. Az érintett polgárőr egyesületek munkatervében az idegenforgalmi feladatok minden évben meghatározásra kerülnek.

1) Az együttműködőkkel közösen végrehajtott helyzetértékelés alapján térben és időben összehangolt közterületi szolgálat megtervezése és végrehajtása, a tapasztalatok rendszeres értékelése, valamint javaslatok megtétele az illetékes szerveknek.

2) Fokozott tájékoztató tevékenységet kell kifejteni a média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, valamint a közterületi jelenlét célirányos növelésével.

3) A feltételek függvényében segíteni kell külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából létrehozott panaszfelvevő helyek, információs centrumok tevékenységét, idegen nyelveket beszélő polgárőrök szolgálatával.

4) Megkülönböztetett figyelmet célszerű fordítani a nagy értékű személygépkocsik, motorkerékpárok eltulajdonítása, a rablások, betöréses és trükkös lopások, zseblopások, a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények megelőzésére, felderítésére.

5) A turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő, valamint a nemzetközi személyszállító vonatok, illetőleg MÁV és autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében összehangolt figyelőszolgálat szervezése.

6) A rendőri szervekkel (közterület felügyelettel) közösen a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérő ellenőrzés biztosítása a gyanús személyek kiszűrése érdekében, valamint a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken a tartózkodás szabályainak betartatására.

7) Részvétel a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területükön szervezett fokozott és összehangolt bűnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, idegenrendészeti, határrendészeti célú ellenőrzésekben.

8) Az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségének pontosítása és a kapcsolattartás rendjének kidolgozása, folyamatos biztosítása.

9) Az egyesületek idegenforgalmi feladatainak összehangolása, a tapasztalatok gyűjtése, összegzése. Kiemelt idegenforgalmi polgárőr feladatok meghatározása, tekintettel a kiemelt rendezvények biztosítására. A kiemelt rendezvények biztosításába, a megyei rendőr- főkapitányság tájékoztatása mellett, minél több egyesület bevonása a szolgálatellátásba.

10) Az együttműködő szervekkel, szervezetekkel végrehajtott idegenforgalmi feladatok végrehajtásáról szervezett sajtótájékoztatókon részvétel. A sajtó részére a sajtóreferens adjon rendszeres tájékoztatásokat az idegenforgalmi polgárőr feladatokról. Lehetőség szerint az írásos anyagok kerüljenek fel a megyei szövetség honlapjára.

11) A strandok környékén célszerű olyan polgárőrökből járőr szolgálatot szervezni, akik tudnak úszni, és jártasak az elsősegélynyújtásban. Az elsősegélynyújtásban való jártasság fokozására a rendészeti munkabizottság szervezzen elsősegélynyújtó oktatást a polgárőri állomány részére.

Szombathely, 2018. június 7.

Kiss Péter sk.
általános elnökhelyettes