Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Rendőrségi Hírek

Február 22., a Bűncselekmények Áldozatainak Napja

Február 22.,  a Bűncselekmények Áldozatainak Napja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap Európa számos országában – 1993 óta Magyarországon is – a Bűncselekmények Áldozatainak Napja, amikor a figyelem az áldozatokra irányul. A Rendőrség ezen a napon az áldozatok megsegítésének fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Áldozatnak nemcsak a bűncselekmény, vagy a szabálysértés természetes személy sértettjei minősülnek, hanem azok is, akik ennek közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi, vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedtek. A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában kiemelten kezeljük a sértettek emberi, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülését. A rendőrkapitányságok áldozatvédelmi referenseinek fő feladata a tájékoztatás, az informálás, valamint a segítő szervezetek elérhetőségeinek átadása. Jogszabály határozza meg, hogy már a büntetőeljárás kezdetén el kell végezni a sértett egyéni értékelését a különleges bánásmódot megalapozó körülményeknek megfelelő, azokkal arányban álló intézkedések meghatározása céljából.

Ilyen intézkedés lehet például, hogy fokozott körültekintéssel kell eljárni az érintett személy magánéletének kímélete érdekében; fokozott védelemben kell részesíteni a személyes adatait, így különösen az egészségügyi adatait; a részvételét igénylő egyes eljárási cselekményeket haladéktalanul le kell folytatni; biztosítani kell, hogy az eljárási cselekmény helyszínén a büntetőeljárásban részt vevő más személlyel szükségtelenül ne találkozzon. A különleges bánásmódot igénylő személy meghallgatására – az előírásoknak megfelelően speciálisan kialakított – különleges helyiség áll rendelkezésre. Egy elszenvedett jogsértés következtében fizikai, illetve lelki sérülések, valamint anyagi nehézségek jelentkezhetnek. Ezek feldolgozásához, megoldásához sok esetben segítségre van szükség. Az áldozatsegítő szolgálatok, valamint az áldozatsegítő központok az áldozatok támogatását szolgálják. Felvilágosítást adnak a jogokról, kötelezettségekről; érzelmi támaszt nyújtanak; jogi segítséget biztosítanak. Amennyiben krízishelyzet áll fenn és azonnali pénzügyi segélyre van szükség, ennek ügyintézése az Áldozatsegítő Szolgálatnál történik. Érzelmi támogatáshoz, a lelki sérelem feldolgozásához pszichológus szakember közreműködését az Áldozatsegítő Központ tudja biztosítani.

Az Áldozatsegítő Szolgálat feladatait a Vas Megyei Kormányhivataló Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Igazságügyi Osztálya látja el (9700 Szombathely, Széll K. u. 54., telefon: 06/94/795-272). Megyénkben Áldozatsegítő Központ Szombathelyen működik (9700 Szombathely, Thököly I. u. 14. fszt. 6., telefon: 06/30/682-7113, e- mail: askszombathely@im.gov.hu).

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal díjmentesen elérhető Áldozatsegítő Vonalat:
06/80/225-225!