Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

Évértékelő, tisztújító közgyűlés Csörötneken

Évértékelő, tisztújító közgyűlés Csörötneken

Évértékelő, egyben tisztújító közgyűlésére várta tagjait és meghívott vendégeit 2020.01.17-én a Csörötneki Polgárőr Egyesület a helyi Kuntár Lajos Művelődési Házban.

Varga Imre, az egyesület titkára köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntve Bedi Ákos urat, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség (továbbiakban VMPSZ) elnökét, Németh Tibor urat, a VMPSZ elnökségi tagját, Szentgotthárd járás koordinátorát, valamint Németh Gábor r. főtörzsőrmester urat a település körzeti megbízottját. A határozatképesség megállapítása után a közgyűlés elfogadta a meghívóban feltüntetett napirendet, amely alapján Szukics Imre úr, az egyesület elnöke ismertette a megjelentekkel a 2019-es évi szakmai, majd pénzügyi beszámolót, valamint a 2020-as évi költségvetési tervezetet. Elnök úr beszámolójából kiderült, hogy a 2019-es évben is sokféle feladatot végeztek az egyesület tagjai. Településükön belüli eseményeken kívül – felkérésre – részt vettek más települések nagy rendezvényeinek biztosításában is. A megyei szervezésű rendezvényeken, képzéseken szintén képviseltették magukat.  Alkalomszerűen bűnmegelőzési járőrszolgálatokkal és a településen működő 8 kamerából álló kamerarendszer működtetésével érték el azt, hogy a településen az elmúlt évben vagyon elleni bűncselekmény nem történt. Tagságukat 4 fő fiatal új belépővel bővítették. 2019-ben összesen 1238 óra szolgálatot látott el az egyesület, amelyből 76 óra a rendőrséggel közös szolgálat volt. A pénzügyi beszámoló megfontolt és felelős gazdálkodásról árulkodott, melynek köszönhetően stabil anyagi háttérrel kezdhette meg az új évet a szervezet. Az adatközléseket követően, Domina Imre úr, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, a vizsgálataik alapján kijelenthető, hogy a működés 2019-ben szabályosan történt. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Rövid szünet után tisztújításra került sor. Szukics Imre, aki az elmúlt 25 évben vezette az egyesületet visszavonulási szándékát jelentette be, átadva a stafétát egy fiatalabb generációnak. Vele egy időben a teljes vezetőség lemondott tisztségéről a már közelgő mandátumok lejárta miatt, így jelen közgyűlés során teljes tisztújítást hajthattak végre. A jelölő bizottság előzőleg felállt, a tisztségekre jelöltjeiket összeállították, akik vállalták a jelöltetést. A szavazások eredményeképpen a tagság új elnöknek Gratzl Lászlót, elnökhelyettesnek Kocsis Ádámot, titkárnak Varga Imrét választotta. Az Ellenőrző Bizottságot Domina ImreKozó Győző és Vadász Ervin alkotják, Domina Imre vezetésével. Az új elnök felszólalásában megköszönte a bizalmat, és reményét fejezte ki az eddig elvégzett sikeres munka folytatásának zökkenőmentessége iránt.

A tisztújítást felszólalások követték. Elsőként Kocsis Zsolt úr, a település polgármestere gratulált az új elnökségnek megválasztásuk alkalmából, majd méltatta és megköszönte az egyesület eddigi tevékenységeit, amellyel a község életét segítik. Beszélt a múltról is, amikor Csörötnek közbiztonsága jóindulattal sem volt jónak nevezhető, ami indokolta a polgárőrség létjogosultságát. Az általuk belefektetett munkának is köszönhetően, 2005-ben a község elnyerte a „Vas Megye Biztonságos Települése” kitüntető címet. Valamint az önkormányzat további támogatásáról biztosította az egyesületet.

Németh Gábor úr, körzeti megbízott felszólalásában átadta Varga Ferenc r. alezredes úr, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnokának köszönetét az elmúlt évben végzett munkáért, valamint maga is megköszönte a közös és egyéni feladatellátások során végzett tevékenységet. Kiemelte, az elmúlt év során a településen vagyon elleni bűncselekmény nem történt.

A felszólalók sorát Bedi Ákos úr, VMPSZ elnök zárta. Beszédét ő is a gratuláció szavaival kezdte. Az újonnan felállt vezetésnek megválasztásuk alkalmából, a leköszönő elnöknek pedig az elmúlt 25 évben végzett munkáért. Örömét fejezte ki az iránt, hogy a közgyűlést fotós is dokumentálja. Hiszen mint elmondta, nagyon fontos, hogy az egyesületek fotókkal, valamint eseményleírásokkal is dokumentálják munkájukat. Még jobb, ha azt a külvilág felé is közvetítik. Ezt megtehetik önállóan, vagy a VMPSZ Kommunikációs Csoportján keresztül, akik a hozzájuk érkezett anyagokat a megyei, vagy akár országos polgárőrségi hírcsatornákon keresztül a nyilvánosság elé tárják. Példaértékűnek ítélte az elnökváltás ott tapasztalt procedúráját. Sok egyesületnél a leköszönő elnök távozása komoly törést okoz az egyesület munkájában, esetenként a szervezet megszűnését is eredményezve. Itt korrekt, jövőbetekintő szemléletet tapasztalt, megfontolt hozzáállással, aminek köszönhetően a zökkenőmentes váltás biztosítva van. A polgárőrség általános helyzetéről is tartott egy beszámolót, említve a kezdetektől való komoly erősödést, amit a polgárőrség az elmúlt több mint 25 évben elért hazánkban. Beszámolóját követően megköszönte a tagok önzetlen munkáját, a jövőre nézve töretlen kitartást, erőt, egészséget kívánva.

A közgyűlés hivatalos bezárását követően, a leköszönő elnöknek a tagság ajándéktárgy átadásával mondott köszönetet a sok éves munkáért, majd az este ízletes vacsorával, kötetlen beszélgetéssel zárult.