OPSZ

Erősíti kommunikációját az OPSZ

Erősíti kommunikációját az OPSZ

A Készenléti Rendőrség Nagytanácsterme adott otthon 2020.február 21-én, az OPSZ egész országra kiterjedő programjának. Szinte minden megye képviseltette magát a kommunikációs fórumon, ahol elsősorban olyan szakmai ismeretek megosztását tűzték ki célul a szervezők, amelyek segítségével még hatékonyabban lehet bemutatni a polgárőrség tevékenységét.  

– A mai fórum célja, hogy országos, megyei és egyesületi szinten is hitelesen, permanensen mutassa be a polgárőrség tevékenységét, a polgárőrök eredményeit. Népszerűsíteni kell azoknak a polgárőröknek a munkáját, akik kiemelkedő bűnmegelőzési tevékenységet végeznek települési, megyei, országos szinten. Kötelességünk keresni azokat a kommunikációs csatornákat, amelyekkel a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ez nem csak az OPSZ-en belül probléma, hanem társadalmi szinten jelentkezik. Ez komoly feladat, amelyre keressük mi is a megfelelő válaszokat. Illetve az OPSZ-nek ki kell alakítania az önvédelmi kommunikációját országos szinten. Ezt olyan esetekre kell megszervezni, amikor az OPSZ rossz hírét próbálják kelteni mindenféle alap nélkül – gondoljunk itt a szikszói gyilkosságra, vagy az erdőkertesi rendőr támadásra – fogalmazta meg nyitó beszédében dr. Túrós András az OPSZ elnöke, aki hozzátette, az elmúlt években nagyon népszerű lett és nagy megbecsülésnek örvend a polgárőrség. Ezt a népszerűséget többek között köszönhetjük stratégiai partnereinknek és a közszolgálati médiának is, akik segítik az OPSZ külső kommunikációját. Ennek köszönhetően számos elismerés, pozitív kritika fogalmazódik meg a szervezettel szemben. Ezen túlmenően meg kell teremteni azt a kommunikációs hátteret, amellyel a belső és külső kommunikáció megvalósulhat önállóan is. Ehhez számos csatorna áll rendelkezésre, úgy mint a Polgárőr Magazin, az OPSZ honlapja, a Facebook profil, illetve a megyei, települési egyesületek digitális felületei.

– Emlékszem, 1993-ban már megfogalmazódott az az igény, hogy legyen egy hiteles kommunikációja a polgárőrségnek. Ez kezdetben nyomtatott, majd az elektronikus média előretörésével digitális formában jelent meg. Szükség van erre, hiszen tájékoztatni kell a közvéleményt a polgárőrségen belül folyó munkáról. Természetesen mindig a tényeket kell alapul venni, nem szabad túlzóvá válni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mi vagyunk a rendőrség meghosszabbított civil keze. Ez pedig felelősséggel jár. Ezért is van szükség arra, hogy a mostani digitális világban, ahol minden azonnal fenn van az interneten megfelelően gyorsan tudjunk reagálni – többek között ezeket fogalmazta meg Markos György köszöntő beszédében.

A köszöntők után számos szakember tartott előadást, amelyek során olyan hasznos és fontos információkat adtak át a meghívottaknak, amelyeket a munkájuk során hatékonyan tudnak felhasználni a hiteles és tényszerű kommunikáció megteremtésében.

Az előadások sorát Péntek Róbert, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense nyitotta meg, aki bemutatott egy olyan jól működő sajtócsapatot, amelyet a megyei szervezet az elmúlt évek során kialakított. Ez, mintával szolgálhat a többi megye számára is, hiszen az egészet saját erejükből, kitartásuknak köszönhetően alakították ki, szervezték olyan hatékonnyá és működőképessé, amely megfelel a mai kor minden kritériumának.

A második előadásban Marksz András, az agrárminiszter kommunikációs tanácsadója tartott egy igen széleskörű előadást, hiszen az egykori tapasztalt rádiós, kommunikációs szakember bemutatta azt a folyamatot, amely során a hír egy tudósítássá, krónikává alakul. Ez a prezentáció jól szemléltette azt a munkát, amelyet egy sajtósnak el kell végeznie ahhoz, hogy a valós eseményekről tudjon hitelesen tájékoztatni.

A következő előadás már nem közvetlenül a „hírhez” volt köthető, azonban olyan fontos témát érintett, amely minden egyesület kommunikációs tevékenységét érinti. Bernát Márta PR és humánerőforrás menedzser prezentációjában bemutatta azokat a mozzanatokat, amelyeket minden egyesületnek meg kellene tennie annak érdekében, hogy presztízst teremtsen, kialakítsa azt a pozitív képet az egyesületről, amelynek köszönhetően megkérdőjelezhetetlen lesz a hírnév, a megítélés. Emellett a kommunikációs csatornák, kapcsolatok építésére is adott számtalan alternatívát előadásában Bernát Márta.

Erdős Csaba, a Polgárőr Magazin riportere, újságírója a mai modern sajtózásról tartott egy beszámolót, amelyben kitért arra, miként kell az egyesületeknek, szövetségeknek kiaknázniuk azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre állnak. Többek között beszélt a digitális megjelenésekről, a közösségi médiaplatformok helyes használatáról, tanácsokat adott arra vonatkozóan, hogyan tegyem meg a sajtó felé a lépéseket egy polgárőr egyesület, hogyan teremtse meg saját kommunikációs hátterét és kapcsolati hálórendszerét.