Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Eredményes év, új kihívások

Eredményes év, új kihívások

Mindenekelőtt őszinte szívvel köszönöm mindannyiótok áldozatos munkáját, amivel hozzájárultatok Magyarország közrendjének, közbiztonságának javításához. Köszönöm, hogy önzetlenül, időtöket, energiátokat feláldozva segítitek az Országos Polgárőr Szövetség célkitűzéseinek megvalósulását, amelyek között elsődleges a bűnözés visszaszorítása. Egy polgárőr átlagosan 160 órányi szolgálatot vállalt és teljesített 2017-ben.
Az elmúlt negyedszázadban a Polgárőrség nélkülözhetetlen összetevőjévé vált a rend és biztonság megteremtésének. Mindez a társszervekkel, hatóságokkal történő kiváló együttműködésnek köszönhető. A közös tevékenység következtében a bűncselekmények száma és a lakosság biztonságérzete a várakozásnál is lényegesen kedvezőbben alakult. Szakmai szempontból ki tudnám emelni a 300x100 Biztonság, valamint a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programokat, amelyek folytatását tervezzük a következő évben is.


Két új területen is helytállt a Polgárőrség, az egyik a környezetvédelem, ezen belül is kiemelten a parlagfű elleni harc. Számos alkalommal jelezték az önkéntes bűnmegelőzők a helyi hatóságoknak, ha szennyezett, gondozatlan földet találtak. A másik fontos terület a közlekedésbiztonság, a balesetek megelőzése. Említhetem az iskolákban szervezett kerékpáros ismeretterjesztő programokat, vagy a Fogadj Örökbe Egy Zebrát! akciót, amelyhez számos település csatlakozott. Már ismert, de mindig új kihívást jelentő feladat a migráció, az illegális bevándorlás kezelése. Jelesre vizsgázott a Határvédelmi Tagozat, amelyhez mintegy 50 egyesület ezer polgárőre csatlakozott. A mélységi területen szolgálók pedig besegítettek, hogy a határra vezényelt rendőrök hiányát enyhítsék a településeken. A Polgárőrségnek jelentős szerepe van abban, hogy összehozza a helyben működő szervezeteket, a közösség építésében is oroszlánrészt vállalnak a kollégák, hidat jelentenek a civil lakosság és a hatóságok között.
Ez a szerep fontos lesz 2018-ban is, ami a gyermek- és ifjúságvédelem, a családok éve lesz. A polgárőrök olyan jelzőrendszert tudnak kialakítani, amelynek révén időben felfedezik és jelzik a családon belüli problémákat, mielőtt még a helyzet tragikussá válna. Ez vonatkozik a drogmegelőzésre is. Ha már az ifjakat említettem, nekik nagyon fontos szerepük van a szervezeten belül is, hiszen szükségünk van folyamatos utánpótlásra. Az ifjú polgárőrök mintegy 1100-an vannak, nyilván egy idő után felnőttként szolgálnak tovább, helyükbe pedig újak lépnek. Ez nagyon lényeges, hiszen a szövetség átlagéletkora meglehetősen magas. Jó példaként tudnám említeni a Békéscsabai Szakképzési Centrumot, ahol egyszerre nyolcvan ifjú polgárőr tett ünnepélyes fogadalmat.
A következő évben folytatódik a klasszikus polgárőri feladatellátás a bűnmegelőzés érdekében, emellett tovább építjük a mintegy 61 ezer tagot számláló szervezetet.

Mindehhez, és a 2018-as évhez kívánok erőt, kitartást, jó egészséget!

Dr. Túrós András
elnök