Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Elnökségi ülés meghívó - Végre offline

Elnökségi ülés meghívó - Végre offline

Tisztelt Elnök Asszony/Úr! Tisztelettel értesítem Önt, hogy a Szövetség Elnökségének elnökségi ülésére 2021. július 30-án (pénteken) 17:00 órai kezdettel kerül sor Szombathelyen a Herényiek Házában (9700 Szombathely, Béke tér 7., I. emeleti terem) 

Napirendi pontok:

  1. Elnök, elnökhelyettesek beszámolója az elmúlt időszak munkájáról, annak értékelése.
  2. Az Országos Küldött közgyűlés értékelés Előadó: Bedi Ákos elnök
  3. VMPSZ Küldött Közgyűlés napirendjének elfogadása Előadó: Bedi Ákos elnök
  4. Közgyűlésen átadásra kerülő kitüntetések, elismerések lehetőségeinek megtárgyalása Előadó: Bedi Ákos elnök, Kiss Péter általános elnökhelyettes
  5. Tájékoztató a Megyei Szövetség anyagi helyzetéről, a BM 2021. évi I. félévi maradványösszeg újra felosztása Előadó: Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Kiss Viktória, OPSZ Vas megyei irodavezető, Horváthné Pados Krisztina, OPSZ Vas megyei pénzügyi ügyintéző
  6. OPSZ által utalt többlettámogatásra kiírt I. félévi pályázatok elbírálása, támogatások felosztásának megtárgyalása Előadó: Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Kiss Viktória, OPSZ Vas megyei irodavezető, Horváthné Pados Krisztina, OPSZ Vas megyei pénzügyi ügyintéző
  7. ORFK-OBB támogatás felosztásának megtárgyalása, a beküldött pályázatok értékelése Előadó: Bedi Ákos elnök, Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Burka Norbert elnökségi tag
  8. Egyebek
Szombathely, 2021.07.21.

Bedi Ákos sk.
elnök