Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Alapszabály módosító küldöttgyűlés Vas vármegyében

Alapszabály módosító küldöttgyűlés Vas vármegyében

2024.04.20-án Szombathelyen a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Söptei úti objektumának Szent László nagytermében tartotta küldött gyűlését a Vas Megyei Polgárőr Szövetség. Az eseményen több társszerv is képviseltette magát.

Név szerint:
 • Dr. Bilisics Péter, az Országos Polgárőr Szövetség katasztrófavédelmi alelnöke, a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke,
 • Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke,
 • Fekete Géza r. alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr- főkapitányság mb. bűnügyi főkapitány-helyettese,
 • Horváth Zoltán tű. ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese, 
 • Teráz Norbert bv. főhadnagy, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet intézetparancsnok általános helyettese,
 • Czibók Károly r.mérnök ezredes, a Körmendi Rendvédelmi Technikum gazdasági igazgatóhelyettese,
 • Babos Sándor őrnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 17. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője,
 • Perendi Zoltán, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke,
 • Varga László, a Magyar Posta Zrt., Nyugat-magyarországi Biztonsági Osztály osztályvezetője, 
 • Havasi László, a Civil Kerekasztal elnökhelyettese,
 • Ludvik Jonas, a Szlovéniáért Vívott Háború Veteránjainak Szövetsége tiszteletbeli elnöke,
 • Ciril Magdic, Muravidéki Rendőri Veterán Egyesület tiszteletbeli elnöke.

A rendezvény a megjelentek köszöntésével vette kezdetét, majd egyperces néma felállással adóztak az elmúlt egy évben elhunyt polgárőrök emléke előtt. A napirend ismertetését, és elfogadását követően, elismerések átadására került sor. Ezek után első felszólalóként Bedi Ákos (Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke) köszöntötte a megjelenteket és tartotta meg beszámolóját. Kiemelte, hogy gazdaságilag 2023-as év nehéz év volt, de megfelelő gazdálkodással sikerült a forrásokat jól felhasználni. Az idei évben is hasonló nehézséggel kell szembenézni, de a források ésszerű felhasználásával a polgárőrök hatékonyan tudják elvégezni a feladataikat 2024-ben is. Az önkéntesek továbbra is nagy óraszámban teljesítenek bűnmegelőző szolgálatot, de az elmúlt években egyre erősödő, karitatív szolgálatok is egyre nagyobb szerepet kapnak. Sok az alapfeladatokon felüli tevékenysége az önkénteseknek. A polgárőrség létszáma országosan körülbelül hatvanhétezer, ebből valamivel több mint kettőezren teljesítenek szolgálatot Vas vármegyében.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke megjegyezte, hogy 2016 óta folyamatosan figyelemmel kíséri a polgárőrök munkáját. Látja a tenni akarást és fejlődést. Vas vármegye területileg a harmadik legkisebb vármegye, viszont biztonságban a legelső háromban helyezkedik el. Ebben a polgárőröknek is van szerepe. Megköszönte az önkéntesek munkáját és bízik abban, hogy az a mentalitás és tenni akarás a jövőben is jellemzi majd a munkájukat, ami ma is jellemzi őket.

Dr. Benkő János r. alezredes, elmondta, hogy a polgárőrség egyik értéke a helyismeretben és a helyi kapcsolatokban van. Amikor egy polgárőr közterületi szolgálatot lát el vagy éppen jelzőőri tevékenységet végez, akkor ennek önálló gazdasági értéke van, mely a közbiztonságot segíti elő. A polgárőr jelenlétnek a súlya a jövőben csak nőni fog. A szolgálatok során egyre szorosabb a rendőrség és a polgárőrök kommunikációja, így az önkéntesek pontosan azokon a helyeken és olyan feladatokat látnak el, amely előmozdítja a lakosság biztonságérzetét, és a bűnmegelőző stratégiával is összhangban van.

Horváth Zoltán tű. ezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese köszöntötte a polgárőröket. Ahogy vissza gondol a múltra, van kapcsoló pontja a polgárőrökkel. A kétezres évek elején még fiatal rendőrként a leszerelt rendőr járőrautókat segítette átadni a polgárőröknek. Talán ezek a gépkocsik voltak az elsők, amelyeket az önkéntesek a rendőrségtől átvehettek. Gratulált az elmúlt év sikereihez, illetve megköszönte azt az együttműködést, mely a katasztrófavédelem és a civilek között kialakult a vármegyében. Kiemelte, hogy nem sok pénzt kíván a polgárőröknek, nem anyagi javakat, bár tudja, hogy a mindennapi munkához ezek is elengedhetetlenek. Inkább egészséget és sok szabadidőt kíván, és töretlen lelkesedést ahhoz a feladathoz, amit nap mint nap végeznek a polgárőrök.

A mikrofonhoz dr. Bilisics Péter, az Országos Polgárőr Szövetség katasztrófavédelmi alelnöke, a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke lépett. Dr. Túrós András nevében köszöntötte a vármegye polgárőreit. Éppen egy nemzetközi eseményről hazafelé kapta azt a feladatot, hogy részt vegyen ezen a közgyűlésen. Felhívta a kiberbűnözésre a figyelmet. Elmondta, a mesterséges intelligencia, sajnos, ma már része ennek a bűnelkövetési formának. Ennek veszélyeit fel kell ismerni, de sajnos ez a technológia fejlődésével egyre nehezebb lesz. A polgárőrök dolga ebben jelenleg a figyelemfelhívás és a tájékoztatás. Vas vármegyében sok a kis lélekszámú település, de ezeken a kis településeken a polgárőrök munkájára számíthatnak. Elismerését fejezte ki polgárőr családoknak, polgárőröknek, hogy példaértékű munkájukkal hozzájárulnak Vas vármegye és ezzel az ország biztonságához.

Ezek után ismét Bedi Ákos lépett a mikrofonhoz. A nap egyik kiemelkedő napirendi pontja következett. 2022-ben kormányzati döntés alapján a megyéket vármegyékre nevezték át. Ezzel párhuzamosan a megyei szervezetek elnevezése is ehhez igazodott országosan. A Vas Megyei Polgárőr Szövetség ennek megfelelően alapszabályt módosításra tett javaslatot, amely ehhez igazodva a Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség megnevezést javasolta. Ezt a javaslatot a küldöttek egyhangúlag megszavazták. Így 2024. április 20 - tól a szövetség hivatalos megnevezése és neve Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség-re módosult.

Ezt követően elnök úr a küldöttek véleményét kérte a Megyei Polgárőr Nap megrendezésével kapcsolatban. Az elmúlt évek drasztikus áremelései, minden téren el kell, hogy gondolkoztassa a szervezeteket, hogy a költséghatékony működésük során mik azok a dolgok, ahol spórolásra van lehetőségük. A különböző rendezvények megtartása is egy ilyen pont. A Megyei Polgárőr Nappal kapcsolatban is sok-sok különböző érv merült fel a megtartása mellett, és ellen is. Az elnökség így kihasználva az alkalmat, hogy együtt vannak a tagegyesületek képviselő - akiknek a polgárőrnap szerveződik - kikérte azok véleményét, hogy van-e igény a rendezvény megrendezésére, vagy annak hiányában az idei évben ne legyen megtartva az. A küldöttek néhány hozzászólást követően, informális szavazással azt a véleményt nyilvánították ki, hogy legyen 2024-ben is Megyei Polgárőr Nap Vas vármegyében.

Kiss Péter (a Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese), levezető elnök úr egyéb hozzászólás és megtárgyalandó napirendi pont hiányában a küldöttgyűlést berekesztette. 
 
Az esemény jó hangulatú ebéddel, kötetlen beszélgetésekkel zárult.


Fotó: Németh Tibor és Varga Miklós Kommunikációs Csoport