Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

20 éves jubileum Magyarszombatfán

20 éves jubileum Magyarszombatfán

A Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület az elmúlt szombaton tartotta jubileumi, 20. közgyűlését. A jeles alkalomra színültig megtelt a helyi közösségi színtér a szinte teljes létszámban megjelent polgárőrrel, pártoló tagokkal, az egyesület támogatóival és meghívott vendégeivel.

Az egyesület titkára, Dr. Turcsánné Dr. Horváth Erika -  mint a közgyűlés levezető elnöke - a vendégek között köszöntötte a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökén, Bedi Ákos úron kívül Albert Attila polgármestert, Kovács László alezredest, az Őriszentpéteri Rendőrőrs parancsnokát, a szlovéniai Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának és a Szlovén Rendőrség Veterán Szövetsége Muraszombati Tagozatának vezetőit,  valamint a környező baráti polgárőr egyesületek vezetőit és képviselőit. 

Vörös Kálmán, az egyesület elnöke beszámolója elején összefoglalta az egyesület elmúlt húsz esztendejét, amit olyan sikertörténetnek nevezett, amelyet a helyi közösség ereje és a közös cél hozott létre és tartott össze két évtizeden keresztül. Felidézte, hogy az egyesület szinte napra pontosan 20 évvel ezelőtt alakult meg tizenkét fővel. Ma viszont harminc fő rendes tag, két ifjú polgárőr, kiegészülve huszonegy pártó taggal alkotja a közösséget. Elmondta azonban, hogy éppen folyamatban van hat fő felvétele rendes tagként, hat fiatal jelentkezett ifjú polgárőrnek, valamint négy fővel a pártoló tagok száma is emelkedőben van.

Az évek során a magyarszombatfai polgárőrök egyszer elnyerték az "Év Polgárőr Egyesülete" és kétszer a "Polgárőr Község" címet, de számtalan elismerést kaptak polgárőreik egyénileg is. "Az Év Polgárőre", "Az Év Pedagógusa kitüntetések, OPSZ Elnöki Dicséretek, a Polgárőr Érdemkereszt Arany és bronz fokozatai, a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend mellett a Szlovén Rendőrség Veterán Szövetségének Arany és Ezüst érdemjele is. Ezek zömével Czúgh Géza tiszteletbeli elnököt jutalmazták, aki alapította majd 17 éven át vezette az egyesületet.  Az egyesület falait beborító oklevelek, serlegek pedig a járőr versenyeken, vetélkedőkön elért számos kiváló eredményt tükrözik. Ahogy az elnök kiemelte, az egyesület példamutatóan teljesített nem csak a település közbiztonságának elősegítésében, de polgárőrei egyénileg és csapatban is a legjobban működő polgárőr egyesületek sorába emelte a magyarszombatfait az elmúlt 20 évben.

A 2023-as év értékelése és a pénzügyi beszámoló után a közgyűlés napirendje tisztviselő választással folytatódott. A nemrég lemondott elnökhelyettes megüresedett helyére Kalamár Dániel polgárőrt, az ő megüresedett helyére a Felügyelő Bizottságban pedig Szigeti Zoltán polgárőrt választották meg. Utolsó napirendi pontként Bedi Ákos és Vörös Kálmán elnökök 20, illetve 10 éves Polgárőr Szolgálatért okleveleket és kitűzőket adtak át összesen 12 polgárőrnek. Az egyesület támogatásáért, valamint éberségével az egyesület bűnmegelőző tevékenységét segítő jelzésadásaiért 1-1 fő fő kapott köszönő oklevelet.

Bedi Ákos elnök úr hozzászólásában szintén méltatta és a Vas Megyei Polgárőr Szövetség nevében megköszönte az egyesület két évtizedes munkáját, amelynek jeleként gravírozott emléktárgyat és ezüst érmét adott át Czúgh Géza tiszteletbeli és Vörös Kálmán jelenlegi elnöknek. Ezután a szövetség elnöke áttekintést adott az OPSZ idei terveiről, ismertette azokat a polgárőrség idei feladatait illető prioritásokat - mint az illegális szemétlerakók felderítése és továbbiak létrejöttének megakadályozása, valamint a kiberbűnözés jelentette kihívások elleni küzdelem.

Ezután Albert Attila polgármester szintén fejezte ki köszönetét az egyesület évtizedeket átívelő színvonalas tevékenységéért és az önkormányzattal való kiváló együttműködéséért, majd "Magyarszombatfa község közbiztonsága, a település fejlődése érdekében az elmúlt 20 év során" emléklapot adott át az egyesületnek. A további hozzászólók, mint Kovács László r. alezredes szintén köszönetét fejezte ki a polgárőröknek és további sikeres működést kívánt.
 
A közgyűlés hivatalos részének bezárása előtt Vörös Kálmán elnök megköszönte a méltató szavakat és köszöneteket, majd kifejezte azon szilárd meggyőződését, hogy a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesületnek nem csak hosszú és fényes múltja van, de a jövője is hasonló lesz. 
   
A közgyűlés hivatalos része után, a Nemzetközi Nőnap alkalmából a jelenlévő hölgyek köszöntése következett egy-egy szál szegfűvel. Az eseményt  finom vacsora és éjszakába nyúló kötetlen, baráti, jó hangulatú  beszélgetés, no és persze a születésnapi torta elfogyasztása zárta.