Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás!

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az ELN/38/2021.(2021.03.26.) számú határozata alapján országos pályázatot írki "Polgárőr Város", "Polgárőr Község", "Fővárosi Polgárőr Kerület" címek elnyerésére.

A pályázatcélja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatója és kezdeményezője a helyi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a pályázat benyújtásának módja:

a)      a pályázó öt éven belül nem volt nyertese egyik címnek sem;

b)     a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;

c)     a település (fővárosikerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsilegtámogatója legyen a polgárőregyesületnek;

d)     a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési elgondolással, amelyet a képviselő-testület fogadott el;

e)      legyen biztonságos a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés terén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;

f)      a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;

g)     továbbá csatolják a pályázat anyagihoz az illetékes városi (fővárosikerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.

 

Különösen azon települések pályázatát várjuk nagy figyelemmel, amelyek polgárőr egyesületének ifjú polgárőr tagjai is vannak.


A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Központi irodájának titkárságára (1077 Budapest, Király u. 71.) írásban postai úton, vagy a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve „pdf' formátumban) kell benyújtani 2021. május 21-én (péntek) 13.00 óráig.

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.

 

A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe! A pályázat elbírálásának határideje:

AzOPSZelnökségiülése(abírálóbizottságjavaslataalapján)2020.júniusl-énhozza

meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei és a pályázaton részt vett partner polgárőr egyesületek   elnökei   vehetik   át az Országos   Polgárőr   Szövetség „Polgárőr Város",

,,Polgárőr Község" vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület" díszoklevelét.

 

Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.

 

Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Mórahalom, 2021. augusztus 14. (szombat).

 

A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részt vett partner polgárőr egyesülete 100 ezer forint, működési támogatásban részesül.


bővebb információ: opsz.hu