Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Országosan is bemutatkozott a megyei kommunikációs csoport

Országosan is bemutatkozott a megyei kommunikációs csoport

2020.02.21-én rendezték meg első alkalommal az Országos Polgárőr Kommunikációs Fórumot Budapesten.

Az eseményt a Nyugat-magyarországi Polgárőr Kommunikációs Fórum ihlette, amely idén már 4. alkalommal kerül megrendezésre. Megyénket tíz fős delegáció képviselte. Péntek Róbert a Vas Megyei Polgárőr Szövetség (VMPSZ) sajtóreferense kezdhette meg az előadások sorát. Prezentációja a “Miért hasznos, ha van egy csapat” címet viselte. A VMPSZ Kommunikációs Csoport kialakulásáról a kezdetektől máig mutatta be a csoport működését.

A csoport kialakulása: 2016-ban amikor új elnöke és elnöksége lett a megyének, előremutató döntések születtek. Ennek egyik része a sajtókommunikáció megújítása volt. Új sajtóreferens lett kinevezve Péntek Róbert személyében, aki kinevezése előtt már a megyei honlap megújításán dolgozott.

Péntek Róbert , a Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense

Kezdetekben nem volt egyszerű dolga, hiszen főállás mellett kevés ideje volt a minőségi munkára. Ezért életre kívánt hívni egy olyan csapatot, akiknek elsődleges feladata a megyében szolgálatot teljesítő polgárőrök tevékenységének dokumentálása és közzététele, illetve az önkéntes szervezet népszerűsítése. Rövid időn belül talált maga mellé ambiciózus és segítőkész társakat, akik mellé fokozatosan csatlakoztak újabb polgárőrök és külső segítők. Mára tizennyolc főt számlál a csoport, amelyben grafikusok, honlap szerkesztők, operatőrök, fotósok és olyan kollégák vannak akik önzetlenül érdemi munkát végeznek. Fontos megjegyezni, hogy a csapat nem profi, hivatásos szakemberekből áll, hanem szorgalmas, kreatív és elszánt emberekből, akik törekednek a tanulásra, önfejlesztésre annak érdekében, hogy a csoporttagsággal vállalt feladatokat egyre jobb minőségben végezzék. Ezeknek köszönhetően – évi átlagban – kettőszáz cikk, eseményleírás kerül közzétételre, toborzó tevékenységet végeznek, oktatásokon vesznek részt és szerveznek. Saját tervezésű szóróanyagokat, oktató, prevenciós és promóciós videókat gyártanak. A csoport ma már egy saját működési szabályzat alapján dolgozik, amelyet 2019-ben fogadott el a megyei vezetés. A Kommunikációs Csoport külön támogatást kap, melyből PR, marketing tevékenységet végez illetve technikai fejlesztésre is jut. Televízió és rádió állomásokkal való munkakapcsolat is kialakult az évek során, ami szintén nagy segítséget jelentenek a polgárőrséggel kapcsolatos események tágabb körben való megismertetésében.

A budapesti fórumon dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke is kiemelt munkának “etalonnak” nevezte azt a tevékenységet, amit Vas megyében csinálnak. Javasolja, hogy más megyék is vegyék át ezt a fajta csapatmunkát, ami Vas megyében bizonyítottan jól működik és a példa átvételével az ország többi megyéje, összességében pedig az országos polgárőr sajtó is fejlődhetne.

Markos György OPSZ külkapcsolatokért felelős alelnöke is dicsérő szavakkal illette a megyei csoport tevékenységét és elismerését fejezte ki mindenki felé, aki részt vett és vesz ebben a munkában.

A VMPSZ Kommunikációs csoport a jövőben is a megye polgárőreinek, egyesületeinek, szövetségének munkájának bemutatásán dolgozik. Törekedve a folyamatos fejlődésre, a minőségibb információ közlésre. Megkeresése esetén pedig szívesen nyújt segítséget a vasi példát követni kívánóknak.