Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megelőzés

Mivel, hogyan és mit lehet vontatni?

Mivel, hogyan és mit lehet vontatni?

Mivel, hogyan és mit lehet vontatni? A kérdésekre a választ a KRESZ adja meg, mi kigyűjtöttük, hogy segítsünk.

A közúti közlekedés során a gépjárművekkel jogszerűen vontatható pótkocsikra vonatkozó jogi szabályozás a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21-22. §-ában, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 48. § (11) bekezdésében találhatóak.

A Rendelet 21. § (1) bekezdése szerint:

„Arra nézve, hogy a jármű vontathat-e és ha igen, hány darab és milyen pótkocsit, a hatósági engedélyben foglaltak az irányadók.”

A Rendelet 22. § (1) bekezdése szerint:

„Az 5–8., 17., 18., 21., 33. és 34. §-okban említett adatok, a gyártó által közölt és a forgalomba helyezés engedélyezése során megállapított adatok, valamint a pótkocsi csatlakozásához szükséges szerelvények meglétének, illetőleg felszerelhetőségének a figyelembevételével kell meghatározni, hogy a jármű vontathat-e pótkocsit, illetőleg hány pótkocsit vontathat és azt a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.”

A KRESZ 48. § (11) bekezdése alapján:

„Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel csak olyan pótkocsit szabad vontatni, amelynek vontatását – a hatósági engedélybe tett bejegyzéssel – engedélyezték.”

A forgalmi engedély „O” rovatában a „Vontatási adatok (kg)” adat szerepel.

Fentiekre tekintettel a vontatás jogszerűségének vizsgálata során a pótkocsi tényleges össztömegét kell figyelembe venni, nem pedig a pótkocsi forgalmi engedélye szerinti megengedett legnagyobb össztömeget. A pótkocsi össztömege pedig legfeljebb akkora lehet, amekkora a vonó jármű forgalmi engedélyének vontatási adatainál feltüntetésre került.

A járműszerelvény vezetéséhez szükséges vezetői engedély kategória tekintetében fel kell hívni a figyelmet, hogy a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsival – amelyben a vezetőülésen kívül legfeljebb nyolc állandó ülőhely van – történő 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó (könnyű) pótkocsiból álló járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 4250 kg lehet. Ugyanezen vontató járműből és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény – feltéve, hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét – megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg lehet. A vezetési jogosultság tekintetében a vonó jármű, valamint a pótkocsi forgalmi engedélyében feltüntetett adatokat kell figyelembe venni a járműszerelvény tényleges súlyától függetlenül.

forrás: kreszvaltozas.hu