Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Megyei szövetség hírei

Küldöttgyűlést tartottak Vas megye polgárőrei

Küldöttgyűlést tartottak Vas megye polgárőrei

A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2022. április 9-én tartotta éves közgyűlését. Az évértékelő rendezvényen a küldöttek részére ismertetésre került a 2021-es évre vonatkozó szolgálati, gazdasági, felügyelőbizottsági beszámoló, valamint az együttműködő partnerszervezetekkel közös feladatok értékelése. Napirend szerint sor került elismerések átadására és részleges tisztújításra is.  

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével:
Török Barnabás, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke,
Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya,
Horváth Zoltán tű. alezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese,
Barna Péter bv. alezredes, Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokhelyettese,
Czirók Tamás, a Vöröskereszt Vas Megyei Vas Megyei Szervezetének katasztrófavédelmi koordinátora,
Cirill Magdič, Muravidéki Rendőri Veterán Egyesület tiszteletbeli elnöke,
Ludvik Jonaš, a Szlovéniáért Vívott Háború veteránjainak Szövetségének tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Elsőként Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a polgárőröket. Kiemelte, mindannyian a saját szabadidejükből áldoznak a lakosságra munkájuk ezért még értékesebb. Szólt arról is, hogy 2010 óta a kormány támogatását is élvezhetik a polgárőr szervezetek, ennek köszönhetően ma már korszerű felszereléssel, eszközökkel dolgoznak. Sokszor a helyismeretük is jobb, mint a hivatásosoké, és ez szintén nagy segítség. 

Dr. Tiborcz János r. dandártábornok, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a tavalyi évben több mint ezer karantén kötelezettséget kellett ellenőrizniük. A polgárőrök nélkül ez nem sikerült volna.

Az előző évekhez hasonlóan díjak, elismerések átadása következett, majd Bedi Ákos, a Vas megyei polgárőrök vezetője tartotta meg beszámolóját.  2021-ben 30 éves volt a polgárőrség. A kezdetekben saját gépkocsikkal, saját önerőből vásárolt felszereléssel láttak el szolgálatokat a polgárőrök, míg ma egy jól felszerelt és jól képzett szervezet az Országos Polgárőr Szövetség. Nagyon sok területen teszik a dolgukat. Nem csak a COVID, de a határvédelem is új feladat volt az elmúlt években. 2021-ben új helyre költözött a megyei iroda, megújult vezetéssel. A gazdasági helyzet kiegyensúlyozott volt. 2022-ben az éves költségvetés 29 millió forint, amellyel biztosan gazdálkodhat a megye, de ez az összeg még nőhet. 

Ma rengeteg tevékenységet végeznek az önkéntesek. A bűnmegelőző járőrszolgálatok mellett a légi felderítés, határvédelem, környezetvédelem, karitatív tevékenységek, ifjúság védelem a közterületi kamerák felvételeinek ellenőrzése és még lehetne sorolni. Éppen ezért ma már tagozatokra van osztva az Országos Polgárőr Szövetség. Így valamelyest könnyebb a feladatok koordinálása. Mindezekhez a tevékenységhez és munkához csatlakozik a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 76 egyesülete és több mint kétezer polgárőre. A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság hatályos együttműködési megállapodásban meghatározott közös feladatok végrehajtásával, kölcsönösen stratégiai partnerként elismerve végzi a közrend- és a közbiztonság megóvására irányuló bűnmegelőző tevékenységét. Az együttműködés részeként:
A polgárőrök oktatását, képzését (Pl.: EDR rádiók használata. Jelzőőri feladatok ellátása, stb.) 
A megyében működő különböző rendőri szervezeti egységek (kapitányságok, őrsök, stb.) állományába tartozó rendőrökkel ellátott közös szolgálatok nagyban hozzájárultak polgárőreink szakmai fejlődéséhez.
Közös járőrszolgálat szervezésével - különösen kistelepülések vonatkozásában - ellenőrzik a településük bűnügyi fertőzöttségének kritikus területeit.
A bűnügyi szervek egyre gyakrabban vonják be a polgárőröket figyelési feladatokba, valamint rendszeresen veszik igénybe segítségüket, hatósági tanúként az egyes nyomozati cselekményeknél.
Nem tudják nélkülözni a polgárőrök segítségét eltűnt személyek felkutatása során sem, ami az elmúlt évben is több esetben fordult elő.
Minden esetben részt vesznek rendezvények biztosításában. Különösen nagy segítséget nyújtanak polgárőreink kiemelt sport és kulturális rendezvények alkalmával, ahol a fő rendezvénybiztosító a rendőrség, illetve az önkormányzat.
Az elmúlt évben szeptember és október hónapban (a rendőrséggel közösen) a közlekedésbiztonság és az ifjúságvédelem érdekében az iskolák előtt a kritikus időszakokban rendszeres szolgálatot látnak el.
Részt vesznek a polgárőrök kábítószer megelőzéssel kapcsolatos szórólapok terjesztésében, felvilágosító előadások tartásában.
A Bűnmegelőzési Osztállyal kialakult kapcsolatban, a SZEM mozgalomban és a közös akciók szervezésében, a közös kiadványok terjesztésében, valamint a polgárőr napi programok biztosításában érzékelhető a közös munka eredménye. („Házhoz megyünk”) Bűnmegelőzési tevékenység keretein belül folyamatos és aktív kapcsolattartás mellett közös bűnmegelőzési programokat tudtak és tudnak végrehajtani.

2022-ben fő stratégiai célkitűzése a polgárőr mozgalomnak, hogy megoldást keressünk és találjunk a jelenleg hátrányosan ható olyan folyamatokra, illetve helyzetre, mint:
Oktatás, képzés fejlesztése, kiemelten a rádióforgalmazásra
Sajtó és kommunikáció fejlesztése
Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a „klasszikus alapfeladatokra”, a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásához fokozott közterületi és külterületi szolgálatokra
Járásonkénti képzés megszervezése
Nyugat-magyarországi Kommunikációs Fórum megrendezése
Továbbra is a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan feladatok ellátása

Török Barnabás az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke megköszönte a munkát és külön megköszönte a polgárőrök családjának is, mert nélkülük nem lehetne sikeres a mozgalom. Az Országos Polgárőr Szövetség ez évi összes támogatási összege elérheti a 2 milliárd forintot. Ezért a Felügyelő Bizottságra nagy teher nehezedik. Ennek az összegnek az útját figyelni kell és folyamatosan ellenőrizni. Ezeknek az ellenőrzéseknek a folyamatába engedett betekintést elnök úr. 

Ezek után Gömböcz Zoltán, gazdasági elnökhelyettes, valamint Bencsik Géza, a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját. Elnök úr felhívta az egyesületek figyelmét a szolgálati szabályzatban leírtak betartására, illetve figyelmeztetett a szolgálati autó rendeltetésszerű használatára.

Fontos megemlíteni, hogy a Vépi Polgárőr Egyesület adománygyűjtést szervezett az Ukrajnából menekült állampolgárok megsegítésére, illetve vállalták a segélyszállítmány célba juttatását is. Szalai Lajos elnök hozzászólásában elmondta, hogy ha van rá igény az egyesületek részéről, újra felvállalják e nemes célt.
Az esemény végén új elnökségi és OPSZ küldött tagot választottak a megyei küldöttek Hegedűs Árpád (Claudius Polgárőr Egyesület) személyében. Eredményes munkát kívánunk neki.

Elismerésben részesültek:
Az Országos Polgárőr Szövetség kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát adományozta: Zsiga Jenő Úrnak, a Szattai Polgárőr Egyesület Elnökének,

Az Országos Polgárőr Szövetség kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül a Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát adományozta:
Pataki Ernő Úrnak, a Kőszegi Polgárőr Egyesület tagjának, 

Az Országos Polgárőr Szövetség kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül a Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozatát adományozta:
Csiszár Péter Úrnak, a Sárvár Város Polgárőr Egyesület tagjának, az Egyesület Felügyelő Bizottságának Elnökének.

A Vas Megyei Közgyűlés elnöke a megye érdekében végzett kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül tárgyjutalmat adományozott:
Halvax Ágnes Asszonynak,  a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület Elnök Asszonyának, Nagy János Úrnak, a Répcelaki Polgárőr Egyesület tagjának, Tóth Sándorné Asszonynak, Répcelaki Polgárőr Egyesület tagjának.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya a rendőrség és polgárőrség együttműködése érdekében végzett kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül tárgyjutalmat adományozott:
Rába Attila Úr részére, a Kőszegi Polgárőr Egyesület elnökhelyettesének.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a lakosság védelme érdekében végzett kiemelkedő polgárőri munkája elismeréséül tárgyjutalmat
 adományozott:
Tóth András Úrnak,  a Egyházashetyei Polgárőr Egyesület Elnökének,

A Vas Megyei Vadászkamara elnöke tárgyjutalmat ajánlott fel. 
Az elismerést Varga Imre Úr, a Csörötneki Polgárőr Egyesület tagja kapta.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas megyei Szervezetének tárgyjutalmát:
Buda Gábor Úr, a Gersekaráti Polgárőr Egyesület Elnöke kapta.

A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság közti együttműködés előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül tárgyjutalmat adományozott:
Krenner József r. hadnagy Úr, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálótisztjének.

A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöksége kiváló polgárőri munkája elismeréséül tárgyjutalmat adományozott:
 • Smuk László Úrnak Vasszécsenyi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Horváth Lajos Gergő Úrnak Szombathelyi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Kajcsosné Karáth Bernadett Asszonynak Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagjának
 • Marton Csaba Úrnak Szattai Polgárőr Egyesület tagjának
 • Soós Kálmánné Asszonynak Veleméri Polgárőr Egyesület tagjának
 • Czúgh Gézáné Asszonynak Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület tagjának
 • Pappné Cservék Gizella Asszonynak Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület tagjának
 • Takács László Úrnak Bajánsenyei Polgárőr Egyesület tagjának
 • Csonka-Géczi Mónika Asszonynak Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület tagjának
 • Bíró Attila Úrnak Csényei Polgárőr Egyesület tagjának
 • Komáromi Attila Úrnak Gércei Polgárőr Egyesület tagjának
 • Takó Tibor Úrnak Hosszúperesztegi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Sebestyén Konrád Úrnak Megyehídi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Tóth Toki Viktor Úrnak Sárvár Város Polgárőr Egyesület tagjának
 • Biczó Ottó Úrnak Vámoscsaládi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Szijártó Roland Úrnak Vásárosmiskei Polgárőr Egyesület tagjának
 • Szabó Róbert Úrnak Bobai Polgárőr Egyesület tagjának
 • Kocsi Norbert Úrnak Kráter Polgárőr Egyesület tagjának
 • Péter István Úrnak Jánosháza Önvédelmi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Horváth József Úrnak Köcski Polgárőr Egyesület tagjának
 • Kulman Miklós Úrnak Nemeskocsi Polgárőr Egyesület tagjának
 • Molnár Norbert Úrnak Vönöcki Polgárőr Egyesület tagjának