Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

ÉVET ÉRTÉKELTEK SÁRVÁRON

ÉVET ÉRTÉKELTEK SÁRVÁRON

2019.03.21-én tartotta évértékelő közgyűlését Sárvár Város Polgárőr Egyesülete.

Kovács Ferenc az egyesület elnöke nyitotta meg az ülést és üdvözölte a jelenlévőket. Külön köszöntötte Fekete Géza alezredes urat, a Sárvári Rendőrkapitányság parancsnokát, Kondora István urat, Sárvár Város polgármesterét, és a gyűlésen megjelent sárvári körzeti megbízottakat, a sajtó munkatársait.Elnök úr elmondta, hogy a Sárvári Polgárőr Egyesület közhasznú szervezetként végezte tevékenységét és az alapszabálynak megfelelően folytatta munkáját együttműködve a megyei szövetséggel, valamint a társszervekkel.  Az elnökség az éves munkatervnek megfelelően a küldöttgyűlést valamint a vezetőségi üléseket megtartotta. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a 2018. december hónapban megtartott vezetőség választáson új bizottsági vezetők lettek választva. Azon  közgyűlésen alapszabály módosításra is sor került, mivel a két elnökhelyettes helyett a jövőben három helyettes dolgozik. Értékelte az elmúlt év munkáját és ismertette az idei feladatokat.

A gazdasági beszámolót Némethné Cseh Margit tartotta meg. Elmondta, hogy a tavalyi évben a Suzuki szolgálati gépjármű lecserélésre került, amelyet értékesítettek. Az ebből befolyt összeget tartalékként banki letétbe helyezték.

Ezt követően Kondora István polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy egy ilyen turisztikailag frekventált városban, mint Sárvár, a közbiztonság fontos erőforrás és érték, amire építeni lehet. Elmondta, úgy képzeli, hogy a polgárőrség és a rendőrség  hol látható, hol láthatatlan karjaként vesz részt a bűnmegelőzési feladatokból. Az együttműködés eredménye a megfelelő közbiztonság és jó állampolgári közérzetet. Kiemelte ismét, hogy a polgárőrség láthatóan van jelen a város életében, és megköszönte a polgárőrök által önként végzett munkát,  a családtagoknak a támogatást.

Fekete Géza alezredes úr bemutatta név szerint is a Sárváron szolgálatot teljesítő három körzeti megbízottat. Elmondta, hogy jó ötletnek tartja, hogy a polgárőrök is megismerjék őket, és közösen együtt tudjanak dolgozni. A városi kapitányság és az egyesület között szorosabb együttműködést szeretne kialakítani, hiszen a feladatok száma egyre nő.

Következett a teljesített szolgálat után járó elismerések és oklevelek átadása.

25 éves szolgálatért díszoklevelet vehetett át Horváth Gyula korábbi elnök és Csempesz Gyula tagtársunk. 25 éves szolgálatért oklevelet vehetett át Szűcs-Bakonyi János, 20 éves szolgálatért Dénes Lajos és  5 éves szolgálatért pedig Mórocz József tagtársunk. Az elnök úr minden kitüntetett polgárőrnek megköszönte a letöltött szolgálatot és gratulált az elismeréshez.

Bemutatták az egyesület új polgárőreit.

Kovács Ferenc zárszóként megköszönte a figyelmet és a munkát.