Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Elfogadta az OPSZ elnöksége a polgárőrség 2024-es költségvetését

Elfogadta az OPSZ elnöksége a polgárőrség 2024-es költségvetését

Az OPSZ idei költségvetési támogatása az eddigi legmagasabb a polgárőrség 33 éves történetében. Az 1 milliárd 350 millió forintos állami támogatás azt jelzi, hogy a kormányzat számít a polgárőrök munkájára – hangzott el az OPSZ elnökségének január 19-i ülésén. A tanácskozáson egyebek mellett az is kiderült, hogy idén június 22-én, kétezer fő részvételével Tiszafüreden rendezik meg a polgárőrök legnagyobb ünnepét, az Országos Polgárőr Napot.

Költségvetés

A költségvetés vitája több fordulóban és több fórumon zajlott le az elmúlt hetekben, így nem volt kérdés, hogy az elnökség jóváhagyja (egyhangúan) a polgárőrség idei büdzséjének főbb számait és felhatalmazza az OPSZ elnökét a költségvetés időarányos végrehajtására. Előterjesztésében dr. Szigeti László, gazdasági és pénzügyi elnökhelyettes elmondta, jelentős tartalékkal fordult át az OPSZ a 2024-es évre, még annak ellenére is, hogy az országban dolgozó 49 munkavállalónak tavaly december elsejével átlagosan 10 százalékkal emelkedett a bére, így a bérköltség éves szinten összességében 24 millió forinttal növekedett tavalyhoz képest.

Az elnökhelyettes hangsúlyozta, az egyéb bevételekkel együtt a polgárőrség – a remények szerint, hasonlóan az elmúlt évhez – idén is mintegy 2 milliárd forintból gazdálkodhat.

A vármegyei szövetségek támogatása idén nem csökken sőt, 1-200 ezer forinttal növekszik. Ebből következik, hogy az egyesületek céltámogatása sem csökken. Emellett az OPSZ 2024-ben is átvállalja egyesületekként egy gépkocsi cégautóadójának kifizetését. Mindezen jóhírek ellenére az elnökhelyettes és az OPSZ elnöke a több mint 2000 egyesülettől továbbra is takarékos gazdálkodást kért.

Az Országos Polgárőr Szövetség 2024. évi költségvetésére a végső „áment” a májusi Küldöttgyűlés mondja ki.

Oktatási Program

A testület tagjai ugyancsak egyhangú szavazással elfogadták a polgárőrség idei oktatási programját, amelyet az országos rendőrfőkapitány jóváhagyását követően a honlapunkon nyilvánosságra hozunk. Az oktatási terv egy iránymutatás, amely szabályozza az alapfeladat ellátásához szükséges alapismereti képzésen át (akár e-learning formában) a szakmai továbbképzéseken keresztül, a különböző tagozatok speciális oktatásáig a polgárőrök képzését. Kardos Pál oktatási elnökhelyettes az előterjesztés ismertetésekor ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a polgárőrség központi honlapján, az opsz.hu-n minden oktatást segítő videóanyag megtalálható.

Az OPSZ elnöke ugyanakkor arra kérte a vármegyei szövetségek vezetőit, fokozottan kísérjék figyelemmel, hogy az oktatási terv és a segédanyagok minden egyesülethez eljussanak és segítsék a tagszervezeteket a tagok megfelelő alap-és továbbképzésében.

Dr. Túrós András megbízta a Felügyelő Bizottságot és a belső ellenőrt, hogy az első félévben vizsgálják meg, miként zajlik a vármegyékben a polgárőrök képzése.

Első féléves munkaterv

Ellenszavazat nélkül fogadták el az elnökség tagjai az OPSZ első féléves munkatervét, amely két fontos dátumot is megjelöl. Május 25-én kerül sor a 2024. évi országos Küldöttgyűlésre és június 22-én, Tiszafüreden rendezi meg az OPSZ az Országos Polgárőr Napot.

A munkaterv egyebek mellett kitér arra, hogy a polgárőrök az előttük álló évben a szolgálati idő 25-30 százalékát a külterületek átfogó ellenőrzésére fordítják, amelynek során igyekeznek felkutatni az illegális hulladéklerakókat és bizonyítékokat gyűjteni a környezetszennyezők felkutatásához.

A polgárőrség továbbra is előtérbe helyezi az utánpótlásbázisok felkutatását, fejleszti a belső kommunikációs rendszerét, egységes e-mail rendszert hoz létre és elkészíti a polgárőrség középtávú stratégiáját. Emellett a polgárőrség az idei első félévben folytatja az állatvédelmi referensi hálózat kiépítését és a referensek felkészítését, illetve egy nemzetközi fórum keretében március első napjaiban, Erdélyben mutatja be a polgárőrmozgalmat és a polgárőrök speciális önkéntes munkáját.

Illegális hulladéklerakók felderítése

Mint arról dr. Túrós András már korábban is beszámolt, a kormányzat képviselői először informálisan, majd írásban kérték a polgárőrség segítségét az illegális hulladéklerakók felszámolásában. Az OPSZ elnöke arról tájékoztatta az elnökséget, hogy a felkérést elfogadva, elkészült egy beárazott cselekvési terv, amelyről jelenleg tárgyalnak az illetékes minisztériumok vezetői. Amennyiben elfogadják az OPSZ ajánlatát, februárban megtörténhet az együttműködés ünnepélyes aláírása és elkezdődhet a munka, amely valójában nem új a polgárőrök számára, hiszen számos egyesület tagjai jelentik az illetékes hatóságoknak, ha külterületi járőrszolgálataik alkalmával illegális hulladéklerakót találnak.

Polgárőrségről szóló törvény módosítása

Mint arról már korábban beszámoltunk, az Országgyűlés tavaly decemberben módosította a polgárőrségről szóló törvényt. A február 19-én hatályba lépő, módosított jogszabály legfontosabb változásairól dr. Nagy-Juhák István hivatalvezető és dr. Soós László, az OPSZ ügyvédje tájékoztatta az elnökség tagjait. A tájékoztató után dr. Túrós András, az OPSZ elnöke felkérte a szakterületek vezetőit, hogy legkésőbb február 10-ig készítsék el az SZMSZ és az Alapszabály hozzáigazítását a törvényhez, valamint, hogy dolgozzák ki a polgárőrök kép-és hangfelvétel készítéséhez, illetve a drónok használatához szükséges Magatartási Kódexét. 

GondosÓra

A testület felhatalmazta az OPSZ elnökét, hogy a polgárőrség nevében együttműködési megállapodást írjon alá a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási KFT.-vel. A megállapodás célja a GondosÓra népszerűsítése, valamint az idősekről való gondoskodás elősegítése, az életminőségük javítása érdekében való kölcsönös együttműködés.

Tagfelvételek

Az elnökség tagjai döntöttek arról, hogy az OPSZ a tagjai közé fogadja a Magyarpolányi Polgárőr Egyesületet, a Lánycsóki Polgárőr Egyesületet, az Attalai Polgárőr Egyesületet és a Csanádpalotai Polgárőr Egyesületet.

Búcsú

Utolsó elnökségi ülésén vett részt Széles János. A Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke nemrégiben bejelentette, hogy nyugdíjba vonulása után, a február

19-i vármegyei küldöttgyűlésen lemond az elnöki tisztségéről és a továbbiakban a családjának szenteli idejét. A tolnaiak elnöke lemondásának okáról annyit mondott, a munkáján kívül, önkormányzati képviselőként is tevékenykedett és ezek mellett vezette több mint két évtizeden át a vármegyei polgárőröket is. Mint elmesélte tavaly, vagyis 64 éves korában volt először nyaralni, mert addig soha nem jutott rá ideje és élvezte a pihenést. Az elnökség tagjai tapssal, az OPSZ elnöke pedig egy üveg itallal búcsúzott, persze nem végleg a tolnai elnöktől, akit Váradi Balázs, a Magyarkeszi Polgárőr Egyesület vezetője követ az elnöki poszton.

Bakonyi Ágnes, OPSZ