Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
Hírek

A Körmendi Polgárőr Egyesület évértékelő közgyűlést tartott

A Körmendi Polgárőr Egyesület évértékelő közgyűlést tartott

2024.04.05-én tartotta a Körmendi Polgárőr Egyesület évértékelő közgyűlését. Az eseményen részt vett Bebes István Körmend Város Polgármestere, Knob Ernő rendőr alezredes, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetője Kercsmár István rendőr alezredes, a Körmendi Rendőrkapitányság vezetőjének helyettese, Közrendvédelmi Osztály Vezetője, Dremmel István rendőr ezredes, a Körmendi Rendvédelmi Technikum igazgató- helyettese, Németh Tamás, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségi Tagja.

A közgyűlést Biczó Péter a Körmendi Polgárőr Egyesület elnöke, levezető elnök nyitotta meg. Köszöntötte a vendégeket, megválasztásra kerültek a jegyzőkönyvvezetők és a hitelesítők is. Az elnöki beszámolóban elhangzott, hogy a 2023. évben is kiemelt figyelmet fordítottak a közterületi járőrszolgálat végrehajtására, önállóan, illetve a rendőrséggel és közterület felügyelővel közösen. Ezenkívül részt vettek a városi rendezvények, sportesemények biztosításában is.
Két kiemelt esemény történt tavalyi évben, amit az elnök kiemelt beszámolójából. Az egyik a „44. Tour de Hongrie” nemzetközi kerékpárverseny volt, ahol Vas Vármegye polgárőr egyesület tagjaival, rendőrséggel és a Körmendi Rendvédelmi Technikum hallgatóival közösen biztosítottak.  A másik nagy feladat pedig, az augusztusban megáradt Rába folyó helyszínén segítettek a társszerveknek. Több napon keresztül, több váltásban kellett lezárni a régi Rába hidat a gyalogos és gépjármű forgalom elől.  Biczó Péter elnök kiemelte, hogy továbbra is fontosnak tartja, hogy jól felkészült polgárőrök teljesítsenek szolgálatot közterületen, ezért továbbra is részt vesznek polgárőr képzéseken. Nagyobb óraszámban tervezik a közterületi járőr szolgálatokat, elsősorban önállóan, de a rendőrséggel és közterület felügyelővel közösen is terveznek a 2024. évben.

A pénzügyi és felügyelő bizottsági beszámolók elfogadása után elismerések átadására került sor.

A Körmendi Polgárőr Egyesület Elnöksége:
5. éves Polgárőr Szolgálatért járó elismerésben részesítette:
Biczó Donát Nataniel polgárőrt
Novák Melinda polgárőrt

15. éves Polgárőr Szolgálatért járó elismerésben részesítette:
Fülöp László polgárőrt
Somogyi Tibor polgárőrt
Szollár János polgárőrt
Varga Attila polgárőrt

25. éves Polgárőr Szolgálatért járó elismerésben részesítette:
Dr. Abdel Hameed Abdel polgárőrt
Kleczl Ede polgárőrt
Kolozsvári Norbert polgárőrt
Az elismeréseket Bebes István polgármester és Biczó Péter elnök adta át az elismerésben részesülteknek.

Bebes István polgármester kiemelte, hogy az elmúlt huszonkét év városvezetése során, mindig igyekezett részt venni az egyesület rendezvényein. Megköszönte az elődöknek, s a jelenlegi vezetésnek, egyesületi tagoknak a munkáját Körmend Város Önkormányzata nevében is. A Körmendi Polgárőr Egyesület tagjai sokat tesznek a város közrendjének, közbiztonságának megóvásában. Külön kiemelte a „44. Tour de Hongrie” nemzetközi kerékpárverseny során nyújtott segítséget. A jövőben is számítanak a körmendi polgárőrök munkájára, s gratulált az elismerésben részesült polgárőröknek.

Knob Ernő rendőr alezredes, megköszönte az egyesület tagságának áldozatos munkáját, s gratulált az elismerésben részesülteknek. A Körmendi Rendőrkapitányság „jó minősítést” kapott, ehhez az eredményhez a Körmendi Polgárőr Egyesület tagjai is hozzájárultak szolgálati tevékenységükkel. A Belügyminisztérium által elvégzett felmérés szerint, Körmend város területén a közrend és közbiztonságra, „jó” és „kiemelkedő” minősítést adott a lakosság. Célja és szándéka, hogy a lakosság többet lássa a rendfenntartó erőket (rendőrség, polgárőrség), egyszerre több területen és több célból lehet megjelenni. Cél az értékelés javítása. Fontosnak tartja a 2024. évre is, a közterületi jelenlétet, „látható rendőrség, látható polgárőrség”, közös rendőr-polgárőr szolgálatokat, rendezvények biztosításában való részvételt. Zárásként köszönetét fejezte ki Biczó Péter elnök Úrnak és a Körmendi Polgárőr Egyesület tagságának a 2023. évben elvégzett munkájukért.

Németh Tamás Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének Elnökségi tagja, tolmácsolta Bedi Ákos VMPSZ elnök üdvözletét. Megköszönte a Körmendi Polgárőr Egyesület tagjainak 2023. évben elvégzett munkáját.

Biczó Péter elnök zárszavában kifejtette, ahogy az elmúlt huszonnyolc évben, úgy az idei évben is számíthat a Körmendi Polgárőr Egyesület munkájára Körmend város lakossága, Körmend Város Önkormányzata, Körmendi Rendőrkapitányság, Körmendi Rendvédelmi Technikum, Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. 
Megköszönte a vendégek hozzászólását, a vacsora elfogyasztásához pedig jó étvágyat kívánt mindenkinek.