Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
  •   +(36) 94 515 729    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

A virtuális tanácskozás folytatódott

A virtuális tanácskozás folytatódott

2020. május 22-én, több mint három héttel az első online tisztségviselői értekezletet követően, ismét egy nagyon konstruktív és egységes virtuális értekezletet tartottak, a szervezet vezető tisztségviselői.

Tartsuk meg a második online tisztségviselői értekezletünket – kezdte bevezetőjét dr. Túrós András, az OPSZ elnöke. A szervezet vezetője a napirendi pontok tárgyalása előtt gratulált Cseh Istvánnak, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnökének az újraválasztásához, valamint Kardos Pál katasztrófavédelmi és oktatási alelnöknek, a Budapest Polgárőr Szövetség elnökének, aki az elmúlt időszakban, az országos médiában nagyszerűen képviselte a polgárőrséget.

Első napirendi pontban újra tárgyalták – a kialakult veszélyhelyzet okán – a munkatervet, amelynek előterjesztője az OPSZ elnöke volt. Javaslatában elmondta: Az OPSZ elnökségének korábbi döntése szerint az Országos Polgárőr Nap elmarad, helyette 6 helyszínen regionális, kis létszámú polgárőr napokat szervez az OPSZ. Június 25-e Sárospatak, június 26-a Lajosmizse, június 27-e Eger, június 29-e Győr-Halászi, június 30-a Dunaföldvár, és július 1-e Esztergom. Ezeken az ünnepségeken átadásra kerülnek, a Polgárőr Város, Polgárőr Község, Fővárosi Polgárőr Kerület díjai, illetve további kitüntetések és jutalmak. Dr. Túrós András hozzátette, hogy a megyei szövetség elnökei is – ezen időszak alatt – látogassanak meg egy általuk választott polgárőr egyesületet.

Horváth Róbert ifjúsági, sport és karitatív alelnök, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a megváltozott jogszabályi rendelkezések eredményeképpen, a nyár folyamán megrendezésre kerülnek ifjú polgárőreink számára a nyári táborok. A további hozzászólások után az OPSZ tisztségviselői egyhangúlag, az előterjesztési javaslatot távszavazással az elnökség elé küldték.

Második napirendi pontban a költségvetés módosítását tárgyalták, amelyet dr. Fekecs Dénes, az OPSZ gazdasági és pénzügyi elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és dr. Endrődi István, az OPSZ gazdasági igazgatója terjesztett elő. A javaslat kapcsán, a tisztségviselők között egy nagyon konstruktív párbeszéd jött létre. Dr. Túrós András reagálásában elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy az OPSZ országosan, legalább 100 kiemelkedő szolgálatot teljesítő polgárőrt jutalmazzon meg. Az ORFK-OBB támogatását illetően az OPSZ elnöke javasolta, hogy közvetlenül a megyei szövetségek kössenek támogatási szerződést az ORFK-val.

A hozzászólások, javaslatok megvitatása után az elnök kérte az előterjesztett javaslat módosítását, amit majd távszavazás útján az elnökség szavaz meg.

Harmadik napirendi pontban dr. Sárközi Ferenc, az OPSZ főigazgatója a küldöttgyűlési beszámolókkal kapcsolatos távszavazás eredményéről tartott tájékoztatót. A főigazgató elmondta, hogy a korábbi tisztségviselői értekezlet előterjesztett javaslatait, az elnökség megszavazta. Ezután következett dr. Endrődi István előterjesztésében az OPSZ Operatív Törzs beszámolójának ismertetése. Elmondta, hogy az OPSZ nagy mennyiségben szerzett be különböző védőfelszereléseket az egyesületek számára, egyrészt költségvetési forrásból, másrészt támogatók révén. Továbbá sikeresnek értékelte a védőfelszerelések logisztikájának a megszervezését. A kormányzati eszköztámogatásokról elmondta, hogy sikeresen kiosztásra került 65.000 darab szájmaszk, 40.000 darab gumikesztyű és 1.200 liter kézfertőtlenítőszer, amelyek nagymértékben elősegítették a polgárőrök biztonságos szolgálatellátását.Kardos Pál hozzászólásában elmondta, hogy az a fajta társadalmi összefogás, ami kialakult az elmúlt hónapokban, az rendkívül figyelemreméltó. Kiemelte és megköszönte azt az odafigyelést, ahogy az OPSZ gondoskodott a megyei szövetségekről és az egyesületekről.

Dr. Túrós András
 reagálásában elmondta, hogy hatalmas köszönet jár a polgárőröknek, akik ténylegesen modern hazafiként látták el, önkéntesen vállalt feladataikat. Továbbá kiemelte, hogy köszönet illeti meg dr. Pintér Sándor belügyminisztert, miniszterelnök-helyettest, illetve Papp Károly r. altábornagyot, BM közbiztonsági főigazgatót, azért a segítőkész hozzáállásért, amivel nagyrészt biztosították a polgárőrök védőeszközökkel történő ellátását.