Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

A szakmai elnökhelyettes felhívása a polgárőrök felé

A szakmai elnökhelyettes felhívása a polgárőrök felé

Az Országos Polgárőr Szövetség, a településeken dolgozó polgárőrök minden évben kiemelt figyelmet fordítottak és fordítanak a tanévkezdés biztonságára. Mindezek alapján, a 2022-23-as tanév időszaka alatt a polgárőröket, önállóan és a rendőrséggel szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában fokozottabb részvételre kérem fel – írja felhívásában Szabó Zoltán, az OPSZ szakmai elnökhelyettese.

A polgárőrség gyermek- és ifjúságvédelemi, bűn- és balesetmegelőzési feladatainak fontosságára tekintettel a fokozottabb polgárőri szolgálat kiemelt céljai a következők:
 1. Az óvodák és iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése, részvétel – a rendőrséggel együttműködve – az iskolák előtti reggeli és napközbeni jelzőőri tevékenységben, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatának segítésében.
 2. A gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer, alkohol, dohány és egyéb, vagyon elleni vagy erőszakos jellegű események) megakadályozása, drog prevenciós járőrszolgálatok.
 3. Jelzésadás a jogsértő magatartásokról az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek.
 4. A feladatok és intézkedések összehangolása a rendőrökkel, pedagógusokkal. A heti, havi rendőrségi egyeztetéseken a tapasztalatok értékelése, a feladatok koordinálása. Az iskolaőri (HSZT 287/C 12. pont) feladatokat ellátó rendőrségi munkavállalókkal való kapcsolattartás egyeztetése.
 5. Rendszeres tájékoztatás adása – az iskola vezetésével, az önkormányzattal és a rendőrséggel egyeztetve – a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett tevékenységekről és kezdeményezések eredményeiről.
 6. A „Család, gyermek- és ifjúságvédelem”, valamint az ,,Egy iskola – egy polgárőr”, „Fogadj örökbe egy zebrát!” programok folytatása, népszerűsítése, céljainak megvalósítása.
 7. Példamutató, körültekintő és fegyelmezett polgárőr szolgálat ellátása.
Nagyon fontos, hogy polgárőr társaim a feladatok teljesítésénél betartsák a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:
 • 3. a) a 3.§ (1) bekezdése szerint: a polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el”
 • 4. b) a 20. § (4) bekezdése szerint: a jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját jól látható és hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőri tevékenységet végzőnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.
 • 5. c) a 20. § (6) bekezdése szerint: a jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során láthatósági mellénnyel kiegészített formaruhát visel. A láthatósági mellényen jól láthatóan fel kell tüntetni a ,,polgárőrség” megjelölést.
A polgárőri szolgálat ellátással és a jelzőőri tevékenységgel kapcsolatban javaslom, hogy polgárőr társaim keressék fel a https://www.katvedpolgaror.hu/regisztracio/ oldalt és regisztrációt követően a témában online képzésben, vizsgában részesülhetnek.

A területi polgárőr szövetségek elnökeinek figyelmét az alábbiakra hívom fel:
 • mozgósítsák a szövetségükhöz tartozó polgárőr egyesületeket a tanévkezdés feladataiban való részvételre. A szeptemberi tanévkezdést követően, de minimum 1 hónap időtartam alatt lehetőleg „demonstratív” szolgálatokat lássanak el a polgárőrök.
 • azon településeken, ahol nincs oktatás, a polgárőrök fokozott figyelemmel legyenek a tömegközlekedési eszközök megállóinál, annak megközelítésénél az iskolába induló vagy onnan érkező gyermekek biztonságára.
 • vegyék fel a kapcsolatot az oktatási intézmények fenntartóival, a rendőrséggel egyeztetve szervezzenek közös szolgálatokat az általános iskolák, óvodák környékére bűnmegelőzési, közlekedés-biztonsági és baleset-megelőzési célból.
 • a feladatok teljesítéséhez vegyék igénybe a járási koordinátorok közreműködését.
 • a megyei, városi –települési- baleset és bűnmegelőzési bizottságok munkájában aktív feladatvállaláson alapuló részvételre.
 • a megyei jogú városokban, vagy azon településeken ahol több általános iskola van, kérem, hogy az egyesületek fókuszáljanak egy-egy olyan oktatási intézményre, ahol ezt a feladatot napi szinten végre tudják hajtani.
Közreműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Szabó Zoltán
az OPSZ szakmai elnökhelyese, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség elnöke