Tisztújító küldött közgyűlést tartott a Vas Megyei Polgárőr Szövetség

A Covid-19 járvány miatt fokozott biztonsági intézkedések közt zajlott a Vas Megyei Polgárőr Szövetség Tisztújító Közgyűlése. A küldöttek és vendégek a Szombathelyi Rendőrkapitányságra testhőmérséklet ellenőrzés után, illetve maszkban léphettek be, de kézfertőtlenítő is biztosítva volt számukra.

A közgyűlés napirendi pontjainak ismertetése után dr. Hende Csaba az Országgyűlés törvényalkotásáért felelős alelnöke, országgyűlési képviselő lépett a pódiumra. Beszédében kitért a COVID helyzetre és arra, hogy az önkénteseknek a védekezésben nagyon fontos szerepük van.  Köszönetet mondott mindazon szervezeteknek, akik folyamatosan dolgoznak a járvány elleni védekezésben. Kiemelte, hogy a polgárőrök kimagasló óraszámban járulnak és járultak hozzá a járvánnyal szembeni küzdelemhez.

Kitüntetések átadása következett, majd Bedi Ákos a VMPSZ elnöke tartotta meg köszöntőjét, illetve a megye 2019 évi beszámolóját.

„Ebben az évben rengeteg új fogalmat tanulhattunk COVID-19, karantén, rendeleti kormányzás és sorolhatnám.”

Gondolt itt elnök úr arra, hogy a küldött közgyűlést csak most sikerült megrendezni, mivel ez idáig a korlátozások miatt nem volt rá lehetőség. A veszélyhelyzet feloldását követően minden egyesületnek kilencven nap áll rendelkezésére, hogy megtartsa éves közgyűlését. Ennek szem előtt tartásával került megrendezésre a mai napon a VMPSZ közgyűlése. Országos szinten kétmillió járványügyi szolgálat került végrehajtásra a veszélyhelyzet miatt. A hivatásos szerveknél az állomány tagjai esküt tesznek, hogy akár életük kockáztatásával is megvédik a hazát és annak lakosait. A polgárőrök fogadalmat tesznek, mikor vállalják a polgárőri feladatok ellátását, amelyben ilyen kitételek nincsenek. Ennek ellenére a polgárőrök nagyon magas óraszámmal álltak helyt a járványügyi védekezés során. Érettségi vizsgák rendjének, valamint Országos, reprezentatív COVID-19 szűrővizsgálat biztosításában segítettek. Karantén idején folyamatosan járták az utcákat, ellenőrizték a köztereket, középületeket, illetve rengeteg karitatív tevékenységgel járultak hozzá az otthonmaradók mindennapi szükségleteinek beszerzéséhez. Közreműködtek idősek otthonának fertőtlenítésében és lezárt határátkelő helyek ellenőrzésében is.

Elnök úr kitért a 2019. évi főbb eseményekre is. A Körmenden megrendezett jelzőőri oktatásra, a három megyére kiterjedő – Zala, Veszprém és Vas megye -, a megye határok településein összevont reprezentatív célú polgárőr szolgálatára. Részt vettek a megyei polgárőrök a TFA Hungary Bük településen megrendezett tűzoltóverseny biztosításában. Megrendezésre került a megyei polgárőr nap, a Claudius Polgárőr Egyesület 15 évfordulóját ünnepelve. Kiemelte a VMPSZ Kommunikációs Csoport tevékenységét. A III. Nyugat-magyarországi Kommunikációs Fórum talán egyik legelismerőbb vonzata az volt, hogy 2020. február 21-én az Országos Polgárőr Szövetség ennek mintájára rendezte meg az I. Országos Kommunikációs Fórumot, ahol Vas megye kiemelt meghívottként volt jelen.

A gazdasági és felügyelő bizottsági beszámolók után a közgyűlés a Csepregi Polgárőr Egyesület VMPSZ-ből történő kizárásáról döntött. A Csepregi Polgárőr Egyesület OPSZ tanúsítványát az Országos Polgárőr Szövetség már korábban visszavonta, illetve a Vas Megyei Rendőr – főkapitányság is felbontotta az egyesülettel az együttműködési megállapodást, ezért a ma egyhangúlag megszavazott VMPSZ tagság megvonás már csak formalitás volt.

Mindezek után a VMPSZ elnökének, elnökségének és a felügyelő bizottságnak a megválasztása következett.

A tisztújítást az indokolta, hogy a jövő év elején lejáró mandátumok miatt, 2021-ben két alkalommal lett volna szükség a küldöttgyűlés összehívására. Ezért a VMPSZ elnöksége úgy döntött, hogy a mostani összejövetel alkalmával a teljes elnökség és felügyelő bizottság lemond és előrehozott választás kerül megtartásra. Az alábbi személyek kerültek megválasztásra az újonnan felálló elnökségbe:

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke Bedi Ákos maradt egyhangú szavazással.

Az elnökség a következőképpen alakult:

Celldömölki járás: Perendi Zoltán (Jánosháza)

Körmendi járás: Németh Tamás (Körmend), Kósa László (Ispánk)

Kőszegi járás: Horváth Zsolt (Csepreg), Méhes Attila (Kőszeg), Gömböcz Zoltán (Kőszeg)

Sárvári járás: Varga Miklós (Sárvár), Burka Norbert, (Rábapaty)

Szentgotthárdi járás: Németh Tibor (Rönök)

Szombathelyi járás: Kiss Péter (Szombathely), Kiss Viktória (Szombathely)

Vasvári járás: Buda Gábor (Gersekarát)

A Felügyelő Bizottság tagjai a következők lettek:

 • Felügyelő Bizottság elnök: Bencsik Géza (Csepreg)
 • Felügyelő Bizottság tag: Németh Imre (Vasvár), Keresztényi Zoltán (Püspökmolnári)

Az elnökségi megválasztása után dönteni kellett arról is, hogy kik képviseljék a megyét az Országos Polgárőr Szövetség küldöttjeként. Ők a következők:

 1. Buda Gábor, Gersekarát
 2. Kiss Péter, Szombathely
 3. Kiss Viktória, Szombathely
 4. Méhes Attila, Kőszeg
 5. Németh Tamás, Körmend
 6. Németh Tibor, Rönök
 7. Perendi Zoltán, Jánosháza
 8. Varga Miklós, Sárvár

Mindenkinek eredményes munkát kívánunk!

Az eseményen elismerések átadására is sor került.

Vas Megyei Közgyűlés által adományozott tárgyjutalmat vehettek át:

 • Pivonka Zoltán, az Ispánki Polgárőr Egyesület tagja
 • Leiner Márta, Rönöki Polgárőr Egyesület tagja
 • Pankotay József, Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgárőrség elnöke

Az Országos Polgárőr Szövetség a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát adományozta az eddig végzett kiemelkedő munkája elismeréséül:

 • Bencsik Gézának, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület elnökének,
 • Sebők Csabának, a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület tagjának.

A Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozatát adományozta:

 • Jámbor Józsefnek, a Hosszúperesztegi Polgárőr Egyesület tagjának,
 • Szabó Ferencnek, a Csörötneki Polgárőr Egyesület tagjának,
 • Posztumusz elismerést kapott Horváth Imre, a Sárvár Város Polgárőr Egyesület tagjának.

A Polgárőr Érdemkereszt Bronz fokozatát adományozza:

 • Halvax Ágnesnek , a Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület elnökének,
 • Horváth Lajosnak, a Szombathelyi Polgárőr Egyesület tagjának,
 • Posztumusz elismerést kapott ifj. Zsiga Jenő, a Szattai Polgárőr Egyesület tagja.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a polgárőr mozgalomban végzett tevékenységéért elnöki elismerésben és jutalomban részesítette:

 • Németh Ferenc Urat, a Gyöngyöshermán-Szentkirályi PE tagját.

 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság tárgyjutalmát vehette át:

 • Kósa László, az Ispánki Polgárőr Egyesület elnöke.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tárgyjutalmát vehette át:

 • Nagy Lajosné a Vásárosmiskei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagja.

Vas Megyei Vadászkamara tárgyjutalmát:

 • Marton Zoltán, a Kisrákosi Polgárőr Egyesület elnöke vehette át.

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Vas megyei Szervezetének tárgyjutalmát vehette át:

 • Oláh Tibor, Táplánszentkereszti Polgárőr Egyesület tagja.

 A VMPSZ a Polgárőr Mozgalom támogatásáért tárgyjutalomban részesült:

 • Albert Attila, Magyarszombatfa polgármestere
 • Kapornaky Sándor, Kercaszomor polgármestere
 • Verasztó István r. alezredes, SZRK Közrendvédelmi Osztály vezetője
 • Vugrinec Zsuzsa Asszony, Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanács elnöke
 • Gróf János r. alezredes, Lenti RK Körzeti megbízotti Alosztály vezető

VMPSZ sajtómunkájának támogatásáért a tárgyjutalmat Vezér András, a FelaNetre tulajdonosa vehette át.

VMPSZ 25 éves vezetői munkájának elismeréséért tárgyjutalomban részesült:

 • Szukics Imre, Csörötneki Polgárőr Egyesület volt elnöke.

Kiváló polgárőr munkájukért tárgyjutalomban részesültek:

 • Őri Ferenc, Jánosháza Önvédelmi Polgárőr Egyesület
 • Matócza Barnabás, Boba Polgárőr Egyesület
 • Hadászi Zsolt, Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
 • Kiss Lajos, Egyházashetyei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
 • Bogdán István, Köcski Polgárőr Egyesület
 • Horváth Csaba, Nemeskocsi Polgárőr Egyesület
 • Bereczné Kovács Barbara, Vönöcki Polgárőr Egyesület
 • Őri Mária, Jánosháza Önvédelmi Polgárőr Egyesület
 • id. Bencs István, Csákánydoroszlói Polgárőr Egyesület
 • Simon Tibor, Viszáki Polgárőr Egyesület
 • Sáfrányos Péter, Bajánsenye Polgárőr Egyesület
 • Fölnagy András, Pankaszi Polgárőr Egyesület
 • Zsiga Attila, Szattai Polgárőr Egyesület
 • Farkas Miklós, Őriszentpéteri Polgárőr Egyesület
 • Kovács Dávid, Körmendi Polgárőr Egyesület
 • Molnár Benedek, Körmendi Polgárőr Egyesület
 • Németh Arnold, Gércei Polgárőr Egyesület
 • Hompok Balázs, Gércei Polgárőr Egyesület
 • Fülöp Lajos, Megyehídi Polgárőr Egyesület
 • Halász János, Sárvár Város Polgárőr Egyesület
 • Horváth Péter, Vásárosmiskei Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
 • Biczó István, Vámoscsaládi Polgárőr Egyesület
 • Horváth Pál, Vámoscsaládi Polgárőr Egyesület
 • Sághy Gyula, Répcelaki Polgárőr Egyesület
 • Németh János, Répcelaki Polgárőr Egyesület
 • G. Kiss Roland, Olaszfai Polgárőr Egyesület
 •  ifj. Fülöp Ferenc, Olaszfai Polgárőr Egyesület

Fotó: Németh Tibor és Varga Miklós