Polgárőrök a parlagfű mentes településékért

 

Felhívás

“Polgárőrök a parlagfű mentes településékért”

programhoz való csatlakozásra

Az Országos Polgárőr Szövetség 2018-ban is meghirdette a ,,Polgárőrök a
Parlagfűmentes Településekért” programot, amelynek célja, hogy a polgárőr egyesületek
aktívan vegyenek részt lakóhelyük parlagfű-mentesítésre történő figyelem felhívásban,
mentesítésben az egészséges környezet megteremtése érdekében.
Az akcióval a polgárőrök ráirányítják a figyelmet arra, hogy a parlagfű elleni
védekezésben is kiemelten fontos a megelőzés: meg kell akadá|yozni, hogy a parlagfű
virágot hozzon és termést érleljen. A parlagfű gyomlálással, kaszálással, és
növényvédősz eres kezel és s el egyaránt eltávolítható.
A földhasználók és földtulajdonosok számára törvény írja e|ő, hogy minden év június 30-
ig végezzék el földterületeiken a parlagfű-mentesítést, és a gyommentes állapotot
egészen a vegetációs időszak végéig folyamatosan biztosítsák. Kérem, hogy
járőrszolgálataik során fordítsanak kiemelt figyelmet idé,n is a parlagfüves területek
felderítésére, a földhasználó felé történő figyelemfelhívásra. A parlagfű-mentesítés
elmulasztása miatt hatóságí eljárás július 1-től indítható, de a védekezést már időben, a
hatósági intézkedések megkezdése előtt el kell végezni és fenntartani a parlagfűmentes
állapotot.
A kezdeményezéshez va|:ő csatlakozás egy kitűnő alkalom arra, hogy a polgárőrök
hozzájáru|j anak lakókörnyezetünk egészségesebbé tételéhez !
Kérem, hogy a polgárőr egyesületek az elkövetkező hetekben aktívan kapcsolódjanak
be településükön folyó parlagfű felderítésbe és mentesítésbe, hiszen tartós
eredményeket csak társadalmi összefogással, közös fellépéssel érhetünk el!
Csatlakozási szándékát kérem írásban je|ezze a területileg illetékes polgárőr
szövetség irodavezetője felé.

Üdvözlettel: Dr Túrós András