Pályázat Polgárőr Város, Polgárőr Község, Fővárosi Polgárőr Kerület cím elnyerésére

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége határozata alapján országos pályázatot ír ki  „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község”, „Fővárosi Polgárőr Kerület” címek elnyerésére.

 A pályázat célja:
azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak elismerése – a polgárőr egyesület munkáját is figyelembe véve –, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatói és kezdeményezői a társadalmi bűnmegelőzésnek.

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja:

  1. a pályázaton részt vevő településen (fővárosi kerületben) legalább 5 éve hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;
  2. a helyi polgárőr egyesületnek a pályázó városban illetve fővárosi kerületben legalább 5 fő, a pályázó községben legalább 3 fő ifjú polgárőr tagja legyen;
  3. a település (fővárosi kerület) önkormányzata úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek;
  4. a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet az önkormányzat képviselő testülete a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel fogadott el;
  5. legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a helyi bűnmegelőzési tevékenységben pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni.

A pályázatot a település (fővárosi kerület) polgárőr egyesülete és önkormányzata közösen kell benyújtsa az OPSZ felé, a polgármester és az egyesületi elnök aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak írásos egyetértésével és támogatásával;
Csatolni kell a pályázat anyagához a területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatát.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Elnöki hivatala titkárságára /1077 Budapest, Király u. 71./ címre írásban kell benyújtani 2017. június 01-én 13.00 óráig, a kozpontiiroda@opsz.hu e-mail címre (beszkennelt formában). Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó. A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat elbírálásának határideje:
Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2017. június 09-én hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei átvehetik az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város”, „Polgárőr Község” vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület” díszoklevelét.
A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részvevő polgárőr egyesülete 100 ezer forint működési támogatásban részesül.
Az elnökség döntéséről az OPSZ Elnöki hivatal a pályázókat legkésőbb 2017. június 14-ig írásban értesíti.
A pályázaton nyertes önkormányzatok polgármestereinek a cím (díszoklevél) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor. Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Nyíregyháza, 2017. június 17. (szombat)

Budapest, 2017. április 20.
Dr. Túrós András sk.
Eredeti kiírás ide kattintva olvasható 

Forrás: opsz.hu