Nemeskocsi Polgárőr Egyesület évi rendes közgyűlést tartott

2018.02.24-én 17:00 kor tartotta a Nemeskocsi Polgárőr Egyesület évi rendes közgyűlését. A közgyűlés 1 perces néma tiszteletadással kezdődött, Baráth Árpád egyesületi tag, illetve Molnár Sándor, a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének tiszteletbeli elnökének tiszteletére.

A rendezvényen megjelent László Ervin, Nemeskocs település polgármestere, és Tóth András a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja is.
A közgyűlést Horváth Csaba egyesületi elnök nyitotta meg, majd beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetéről és a 2017. évi szakmai munkáról.

Az elnök úr elmondta, a 2004-ben alakított egyesület létszáma sajnos csökkent, de tenni akarásuk kimagaslónak mondható. Közterületi szolgálat alatt 1906 órát, a Nemeskocsi Sport Klubbal kötött megállapodás értelmében, amely a futballcsapat hazai bajnoki, Magyar Kupa, és egyéb felkészülési mérkőzéseinek biztosítását tartalmazza, 324 óra szolgálatot teljesítettek. Részt vettek a falunapi rendezvények szervezésében, biztosításában, továbbá a megszokott Mindenszentek és Halottak napi temetőlátogatások alkalmával figyeltek a temetők közelében hagyott gépjárművekre.
Gazdálkodásuk az előző évekhez hasonlóan is erős és megfontolt volt. A kapott támogatásokat megfelelően használták fel, és közel akkora év végi maradvány pénzeszközzel várják az idei évet, mint ahogy az megszokott volt az előzőekben is. A egyesület közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta az elnöki beszámolót, a pénzügyi ellenőrző bizottság beszámolóját, illetve a 2018. évi költségvetés tervezetet.
László Ervin polgármester megköszönte a polgárőrök áldozatos munkáját, családtagjaik önzetlen hozzáállását, hogy ezeket a szolgálatokat minden polgárőr nyugodtan el tudta látni. További támogatásáról biztosította az egyesületet, bízva a sikeres együttműködésben. Felhívta a figyelmét mindenkinek arra, hogy a napokban a meglehetősen hideg időjárás miatt még több odafigyeléssel legyenek embertársaikhoz. Még egyszer megköszönte a munkát, sok erőt és egészséget kívánt!
Tóth András, a megyei szövetség elnökségi tagja köszöntötte a megjelent polgárőröket, és átadta Bedi Ákos elnök úr jókívánságait. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a közeljövőben meg fog történni az éves támogatások felosztása, ismertette az elosztás szempontjait. Elismerően szólt a szakmai beszámolóban elhangzottakról, kihangsúlyozta, hogy bár fogy az önkéntesség bázisa, a lényeg a minőségi munka. Zárszóként gratulált a Megyei Polgárőr napon kitüntetett Horváth Csaba elnök úrnak, megköszönte a meghívást, sok erőt és egészséget kívánt a tagságnak a további munkához!

forrrás: Tóth András