Kommunikációs Csoport ötletbörze

2018.május 26.-án Ötletbörzére gyűltek össze Szombathelyen a Vas Megyei Polgárőr Szövetség
– Kommunikációs Csoport tagjai. A helyszínt a Vas Megyei Rendőr Főkapitányság biztosította
számukra, melyért köszönet illeti őket.
A csoport találkozót Péntek Róbert, a VMPSZ Sajtóreferense nyitotta meg. Előadásában beszélt
a megalakulás óta elvégzett munkáról, eredményekről. Bemutatta a beszerzett technikai
eszközöket, kiemelve a fontos tényt, hogy azok nem az ő, hanem a csoport minden tagjának
részére lettek vásárolva, azokat bármelyikük használhatja. Ismertette a Megyei Szövetség
2017-re, valamint az idei évre biztosított támogatási összegeit, amit a csoport a munkájának
működési költségeinek fedezésére használhat fel. Javaslatokat kért a tagoktól, hogy az összeget
milyen célra fordítsák. A megjelent 8 fő aktívan vette ki részét a megbeszélésből, ezért itt is több
megvalósítható ötlet hangzott el, melyek előbbre vihetik a munkát, és közelebb hozhatják az
embereket a polgárőrökhöz, a polgárőrséghez. Hisz a fő cél, hogy a polgárőrséghez nem kötődő
átlagemberek megismerhessék az önkéntesen védelmező, segítő feladatokat ellátó emberek,
egyesületek tevékenységeit, és azoknak pozitív hatásait, fontosságát. Szó esett arról is, hogy
fontos feladat valamilyen módon elérni, hogy az egyesületeken belül is felismerjék, szükség van
az elvégzett munkáik dokumentálására, majd azok nyilvánosság elé tárására. Ehhez a feladathoz
segítséget tudnának nyújtani a járási kapcsolattartók, akik a körzetükben lévő egyesületek és a
Kommunikációs Csoport közt közvetíthetnének, segítve az információk áramlását. Egy másik
fontos téma volt, a közelgő 07.21.-én Sárváron megrendezésre kerülő Megyei Polgárőr nap és a
csoport ottani feladatainak összeállítása, azoknak megvalósításához szükséges feltételek
megteremtése, a kivitelezések felelőseinek megbeszélése. A megjelentek itt is aktívan szóltak
hozzá a beszélgetéshez, osztották meg elképzeléseiket, ötleteiket, melyekből több is
megvalósításra fog kerülni.
A témák közül nem hiányozhatott annak megbeszélése sem, hogy az események
dokumentálásánál mire figyeljenek a tagok. Jó és rossz példákkal szemléltetve esett szó róla,
hogy mi és miként szerepeljen a készített képeken, valamint egy beszámoló leírásánál mik azok
az alapadatok, melyeket érdemes beleszőni az írásba.
A megjelent tagok egyhangúan eredményesnek és pozitívnak értékelték a napot. Szándék szerint
rendszeressé fognak válni az ilyen összejövetelek, melyekre már különbféle szakemberek is
meghívást kapnak, hogy tapasztalataik megosztásával segítsék, fejlesszék a csoport munkáját.

Fotó: Varga Miklós