Idegenforgalmi idény polgárőr feladatai

Az idegenforgalmi, turisztikai felkészülés részeként, évről-évre kiemelt szerepet kap a
lakossági és gazdasági érdekeknek megfelelő közrend és közbiztonság fenntartása. A
polgárőr szervezetek hagyományosan –az együttműködő szervekkel összehangoltan-
megkülönböztetett figyelemmel kísérik a működési területüket jellemző idegenforgalmi
hatásokat, és a rendőrség szakmai ajánlásainak, valamint az önkormányzatok
igényeinek megfelelően tervszerűen segítik a rendezvények lebonyolítását és fokozott
polgárőrszolgálat teljesítéssel közreműködnek a jogsértések megelőzésében.
Hosszú évek tapasztalatai alapján a polgárőrök ismerik azon helyeket és napszakokat, ahol és
amikor szükséges a fokozottabb jelenlét, és kialakult az eredményes együttműködési
gyakorlat is. Az érintett polgárőr egyesületek munkatervében az idegenforgalmi feladatok
minden évben meghatározásra kerülnek.1) Az együttműködőkkel közösen végrehajtott helyzetértékelés alapján térben és időben
összehangolt közterületi szolgálat megtervezése és végrehajtása, a tapasztalatok rendszeres
értékelése, valamint javaslatok megtétele az illetékes szerveknek.

2) Fokozott tájékoztató tevékenységet kell kifejteni a média nyújtotta lehetőségek széleskörű
igénybevételével, bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok
terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, valamint a közterületi jelenlét célirányos
növelésével.

3) A feltételek függvényében segíteni kell külföldiekkel való kommunikáció biztosítása
céljából létrehozott panaszfelvevő helyek, információs centrumok tevékenységét, idegen
nyelveket beszélő polgárőrök szolgálatával.

4) Megkülönböztetett figyelmet célszerű fordítani a nagy értékű személygépkocsik,
motorkerékpárok eltulajdonítása, a rablások, betöréses és trükkös lopások, zseblopások, a
kábítószerrel visszaélés bűncselekmények megelőzésére, felderítésére.

5) A turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő, valamint a nemzetközi
személyszállító vonatok, illetőleg MÁV és autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének
javítása érdekében összehangolt figyelőszolgálat szervezése.

6) A rendőri szervekkel (közterület felügyelettel) közösen a nyári gyermek- és ifjúsági
táborok környékén visszatérő ellenőrzés biztosítása a gyanús személyek kiszűrése érdekében,
valamint a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken a tartózkodás szabályainak
betartatására.

7) Részvétel a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területükön szervezett
fokozott és összehangolt bűnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti,
idegenrendészeti, határrendészeti célú ellenőrzésekben.

8) Az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségének pontosítása és a kapcsolattartás
rendjének kidolgozása, folyamatos biztosítása.

9) Az egyesületek idegenforgalmi feladatainak összehangolása, a tapasztalatok gyűjtése,
összegzése. Kiemelt idegenforgalmi polgárőr feladatok meghatározása, tekintettel a kiemelt
rendezvények biztosítására. A kiemelt rendezvények biztosításába, a megyei rendőr-
főkapitányság tájékoztatása mellett, minél több egyesület bevonása a szolgálatellátásba.

10) Az együttműködő szervekkel, szervezetekkel végrehajtott idegenforgalmi feladatok
végrehajtásáról szervezett sajtótájékoztatókon részvétel. A sajtó részére a sajtóreferens adjon
rendszeres tájékoztatásokat az idegenforgalmi polgárőr feladatokról. Lehetőség szerint az
írásos anyagok kerüljenek fel a megyei szövetség honlapjára.

11) A strandok környékén célszerű olyan polgárőrökből járőr szolgálatot szervezni, akik
tudnak úszni, és jártasak az elsősegélynyújtásban. Az elsősegélynyújtásban való jártasság
fokozására a rendészeti munkabizottság szervezzen elsősegélynyújtó oktatást a polgárőri
állomány részére.

Szombathely, 2018. június 7.

Kiss Péter sk.
általános elnökhelyettes