Évértékelő, tisztújító közgyűlés Csörötneken

Évértékelő, egyben tisztújító közgyűlésére várta tagjait és meghívott vendégeit 2020.01.17-én a Csörötneki Polgárőr Egyesület a helyi Kuntár Lajos Művelődési Házban.

Varga Imre, az egyesület titkára köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntve Bedi Ákos urat, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség (továbbiakban VMPSZ) elnökét, Németh Tibor urat, a VMPSZ elnökségi tagját, Szentgotthárd járás koordinátorát, valamint Németh Gábor r. főtörzsőrmester urat a település körzeti megbízottját. A határozatképesség megállapítása után a közgyűlés elfogadta a meghívóban feltüntetett napirendet, amely alapján Szukics Imre úr, az egyesület elnöke ismertette a megjelentekkel a 2019-es évi szakmai, majd pénzügyi beszámolót, valamint a 2020-as évi költségvetési tervezetet. Elnök úr beszámolójából kiderült, hogy a 2019-es évben is sokféle feladatot végeztek az egyesület tagjai. Településükön belüli eseményeken kívül – felkérésre – részt vettek más települések nagy rendezvényeinek biztosításában is. A megyei szervezésű rendezvényeken, képzéseken szintén képviseltették magukat.  Alkalomszerűen bűnmegelőzési járőrszolgálatokkal és a településen működő 8 kamerából álló kamerarendszer működtetésével érték el azt, hogy a településen az elmúlt évben vagyon elleni bűncselekmény nem történt. Tagságukat 4 fő fiatal új belépővel bővítették. 2019-ben összesen 1238 óra szolgálatot látott el az egyesület, amelyből 76 óra a rendőrséggel közös szolgálat volt. A pénzügyi beszámoló megfontolt és felelős gazdálkodásról árulkodott, melynek köszönhetően stabil anyagi háttérrel kezdhette meg az új évet a szervezet. Az adatközléseket követően, Domina Imre úr, az Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, a vizsgálataik alapján kijelenthető, hogy a működés 2019-ben szabályosan történt. A beszámolókat a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

Rövid szünet után tisztújításra került sor. Szukics Imre, aki az elmúlt 25 évben vezette az egyesületet visszavonulási szándékát jelentette be, átadva a stafétát egy fiatalabb generációnak. Vele egy időben a teljes vezetőség lemondott tisztségéről a már közelgő mandátumok lejárta miatt, így jelen közgyűlés során teljes tisztújítást hajthattak végre. A jelölő bizottság előzőleg felállt, a tisztségekre jelöltjeiket összeállították, akik vállalták a jelöltetést. A szavazások eredményeképpen a tagság új elnöknek Gratzl Lászlót, elnökhelyettesnek Kocsis Ádámot, titkárnak Varga Imrét választotta. Az Ellenőrző Bizottságot Domina Imre, Kozó Győző és Vadász Ervin alkotják, Domina Imre vezetésével. Az új elnök felszólalásában megköszönte a bizalmat, és reményét fejezte ki az eddig elvégzett sikeres munka folytatásának zökkenőmentessége iránt.

A tisztújítást felszólalások követték. Elsőként Kocsis Zsolt úr, a település polgármestere gratulált az új elnökségnek megválasztásuk alkalmából, majd méltatta és megköszönte az egyesület eddigi tevékenységeit, amellyel a község életét segítik. Beszélt a múltról is, amikor Csörötnek közbiztonsága jóindulattal sem volt jónak nevezhető, ami indokolta a polgárőrség létjogosultságát. Az általuk belefektetett munkának is köszönhetően, 2005-ben a község elnyerte a „Vas Megye Biztonságos Települése” kitüntető címet. Valamint az önkormányzat további támogatásáról biztosította az egyesületet.

Németh Gábor úr, körzeti megbízott felszólalásában átadta Varga Ferenc r. alezredes úr, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnokának köszönetét az elmúlt évben végzett munkáért, valamint maga is megköszönte a közös és egyéni feladatellátások során végzett tevékenységet. Kiemelte, az elmúlt év során a településen vagyon elleni bűncselekmény nem történt.

A felszólalók sorát Bedi Ákos úr, VMPSZ elnök zárta. Beszédét ő is a gratuláció szavaival kezdte. Az újonnan felállt vezetésnek megválasztásuk alkalmából, a leköszönő elnöknek pedig az elmúlt 25 évben végzett munkáért. Örömét fejezte ki az iránt, hogy a közgyűlést fotós is dokumentálja. Hiszen mint elmondta, nagyon fontos, hogy az egyesületek fotókkal, valamint eseményleírásokkal is dokumentálják munkájukat. Még jobb, ha azt a külvilág felé is közvetítik. Ezt megtehetik önállóan, vagy a VMPSZ Kommunikációs Csoportján keresztül, akik a hozzájuk érkezett anyagokat a megyei, vagy akár országos polgárőrségi hírcsatornákon keresztül a nyilvánosság elé tárják. Példaértékűnek ítélte az elnökváltás ott tapasztalt procedúráját. Sok egyesületnél a leköszönő elnök távozása komoly törést okoz az egyesület munkájában, esetenként a szervezet megszűnését is eredményezve. Itt korrekt, jövőbetekintő szemléletet tapasztalt, megfontolt hozzáállással, aminek köszönhetően a zökkenőmentes váltás biztosítva van. A polgárőrség általános helyzetéről is tartott egy beszámolót, említve a kezdetektől való komoly erősödést, amit a polgárőrség az elmúlt több mint 25 évben elért hazánkban. Beszámolóját követően megköszönte a tagok önzetlen munkáját, a jövőre nézve töretlen kitartást, erőt, egészséget kívánva.

A közgyűlés hivatalos bezárását követően, a leköszönő elnöknek a tagság ajándéktárgy átadásával mondott köszönetet a sok éves munkáért, majd az este ízletes vacsorával, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Fotó: Kardos László – Csörötneki PE