Erősíti kommunikációját az OPSZ

A Készenléti Rendőrség Nagytanácsterme adott otthon 2020.február 21-én, az OPSZ egész országra kiterjedő programjának. Szinte minden megye képviseltette magát a kommunikációs fórumon, ahol elsősorban olyan szakmai ismeretek megosztását tűzték ki célul a szervezők, amelyek segítségével még hatékonyabban lehet bemutatni a polgárőrség tevékenységét.  

– A mai fórum célja, hogy országos, megyei és egyesületi szinten is hitelesen, permanensen mutassa be a polgárőrség tevékenységét, a polgárőrök eredményeit. Népszerűsíteni kell azoknak a polgárőröknek a munkáját, akik kiemelkedő bűnmegelőzési tevékenységet végeznek települési, megyei, országos szinten. Kötelességünk keresni azokat a kommunikációs csatornákat, amelyekkel a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ez nem csak az OPSZ-en belül probléma, hanem társadalmi szinten jelentkezik. Ez komoly feladat, amelyre keressük mi is a megfelelő válaszokat. Illetve az OPSZ-nek ki kell alakítania az önvédelmi kommunikációját országos szinten. Ezt olyan esetekre kell megszervezni, amikor az OPSZ rossz hírét próbálják kelteni mindenféle alap nélkül – gondoljunk itt a szikszói gyilkosságra, vagy az erdőkertesi rendőr támadásra – fogalmazta meg nyitó beszédében dr. Túrós András az OPSZ elnöke, aki hozzátette, az elmúlt években nagyon népszerű lett és nagy megbecsülésnek örvend a polgárőrség. Ezt a népszerűséget többek között köszönhetjük stratégiai partnereinknek és a közszolgálati médiának is, akik segítik az OPSZ külső kommunikációját. Ennek köszönhetően számos elismerés, pozitív kritika fogalmazódik meg a szervezettel szemben. Ezen túlmenően meg kell teremteni azt a kommunikációs hátteret, amellyel a belső és külső kommunikáció megvalósulhat önállóan is. Ehhez számos csatorna áll rendelkezésre, úgy mint a Polgárőr Magazin, az OPSZ honlapja, a Facebook profil, illetve a megyei, települési egyesületek digitális felületei.

– Emlékszem, 1993-ban már megfogalmazódott az az igény, hogy legyen egy hiteles kommunikációja a polgárőrségnek. Ez kezdetben nyomtatott, majd az elektronikus média előretörésével digitális formában jelent meg. Szükség van erre, hiszen tájékoztatni kell a közvéleményt a polgárőrségen belül folyó munkáról. Természetesen mindig a tényeket kell alapul venni, nem szabad túlzóvá válni. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy mi vagyunk a rendőrség meghosszabbított civil keze. Ez pedig felelősséggel jár. Ezért is van szükség arra, hogy a mostani digitális világban, ahol minden azonnal fenn van az interneten megfelelően gyorsan tudjunk reagálni – többek között ezeket fogalmazta meg Markos György köszöntő beszédében.

A köszöntők után számos szakember tartott előadást, amelyek során olyan hasznos és fontos információkat adtak át a meghívottaknak, amelyeket a munkájuk során hatékonyan tudnak felhasználni a hiteles és tényszerű kommunikáció megteremtésében.

Az előadások sorát Péntek Róbert, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense nyitotta meg, aki bemutatott egy olyan jól működő sajtócsapatot, amelyet a megyei szervezet az elmúlt évek során kialakított. Ez, mintával szolgálhat a többi megye számára is, hiszen az egészet saját erejükből, kitartásuknak köszönhetően alakították ki, szervezték olyan hatékonnyá és működőképessé, amely megfelel a mai kor minden kritériumának.

A második előadásban Marksz András, az agrárminiszter kommunikációs tanácsadója tartott egy igen széleskörű előadást, hiszen az egykori tapasztalt rádiós, kommunikációs szakember bemutatta azt a folyamatot, amely során a hír egy tudósítássá, krónikává alakul. Ez a prezentáció jól szemléltette azt a munkát, amelyet egy sajtósnak el kell végeznie ahhoz, hogy a valós eseményekről tudjon hitelesen tájékoztatni.

A következő előadás már nem közvetlenül a „hírhez” volt köthető, azonban olyan fontos témát érintett, amely minden egyesület kommunikációs tevékenységét érinti. Bernát Márta PR és humánerőforrás menedzser prezentációjában bemutatta azokat a mozzanatokat, amelyeket minden egyesületnek meg kellene tennie annak érdekében, hogy presztízst teremtsen, kialakítsa azt a pozitív képet az egyesületről, amelynek köszönhetően megkérdőjelezhetetlen lesz a hírnév, a megítélés. Emellett a kommunikációs csatornák, kapcsolatok építésére is adott számtalan alternatívát előadásában Bernát Márta.

Erdős Csaba, a Polgárőr Magazin riportere, újságírója a mai modern sajtózásról tartott egy beszámolót, amelyben kitért arra, miként kell az egyesületeknek, szövetségeknek kiaknázniuk azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésükre állnak. Többek között beszélt a digitális megjelenésekről, a közösségi médiaplatformok helyes használatáról, tanácsokat adott arra vonatkozóan, hogyan tegyem meg a sajtó felé a lépéseket egy polgárőr egyesület, hogyan teremtse meg saját kommunikációs hátterét és kapcsolati hálórendszerét.

Az előadásokat követően Csonka Nándor, az OPSZ sajtófőnöke intézett beszédet a jelenlévőkhöz.

-Tisztelt jelenlévők, elsők között hadd köszönjem meg azt a munkát, amelyet a 2019-es év során végeztetek, amelynek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a 2019-es év kommunikációs és PR tevékenysége jó és eredményes volt. Bízom benne, és egyben kérek mindenkit, hogy a 2020-es évben is ehhez hasonlóan, sőt még hatékonyabban vegyen részt ebben a tevékenységben. Ennek a munkának, folyamatnak több pillére van, az első a magazin, a másik a weboldal, a közösségi média, és a megyei sajtó. Ezek mind értékek, amelyeket gondozni, menedzselni kell. Kérem, hogy vegyetek részt ebben a közös feladatban – hangsúlyozta Csonka Nándor sajtófőnök.

A program második felében kezdődött meg az a fórumbeszélgetés, szakmai vita, amely a hatékony és eredményes kommunikáció, a megfelelő sajtózás köré épült. Hladon Sándor, Borsod-Abaúj-Zemplén megye képviseletében több észrevételt is megfogalmazott, amelyek elsősorban a fejlesztési lehetőségeket érintették. Kitért az OPSZ honlapjának megújítási lehetőségére, méltatta a Polgárőr Magazint és ezzel egyetemben felvetette annak lapszámainak bővítését. Kérdéseket vetett fel a hírcsatornák működésével kapcsolatban.
A felvetésekre Csonka Nándor, az OPSZ sajtófőnöke reagált, aki elmondta, már zajlanak azok a tárgyalások, amelyek a Polgárőr Magazin fejlesztéséről szólnak, azonban ezek egyelőre a lapszám bővítését nem érintik. A hírek kicsatornázásával kapcsolatban pedig kifejtette, szükséges egy országos médiafelület kapcsán a hírek valamilyen szintű szűrése. Ezzel párhuzamosan hozzátette, hogy a fórum egyik alaptémája a települési és megyei sajtóplatformokkal való kapcsolatépítés, illetve a polgárőrség saját felületeinek megteremtése, megszervezése, üzemeltetése, amelyek megfelelő felületet tudnak biztosítani a kisebb híreknek. Szintén szót kért Bedi Ákos, a Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, aki hozzászólásában támogatta elnöktársait, a megjelent képviselőket abban, hogy építsék ki saját sajtós vonalaikat, kapcsolataikat, amelyhez az előadóktól számos hasznos tanácsot is kaptak.

A jó hangulatú szakmai beszélgetéseket végül dr. Túrós András elnök összefoglaló beszéde zárta.
– „A hír szent, a vélemény szabad” – ez hangzott el Marksz András előadásában. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrségen belül a polgárőrségben a véleménynyilvánításnak vannak szabályai. Nem szabad olyan kommunikációt folytatni, amely negatív hatással lehet az egyesületre, szövetségre, az OPSZ-re, emellett az együttműködő stratégiai partnerekre. Vas megyében egy jól működő példát ismerhettünk ma meg. Nem kell szégyenkezni, át kell venni a mintát, amely jól működik. Ha ez megtörténik, akkor jól fog működni a belső kommunikáció. Szükség van humán erőforrásokra, amelyek biztosítják majd a megfelelő hátteret. Az elmúlt napokban áttekintettük a szakmai munkát, ezért megfogalmazódott egy szerkesztőbizottság megalakítása is, amelybe szakemberek kerülnének delegálásra, összefogva a média szálait az OPSZ-en belül. Emellett fontos, hogy gyorsítani kell a kommunikációt, amelyhez ragaszkodom. Legyen dinamikus és aktuális – fogalmazta meg gondolatait dr. Túrós András.

kapcsolódó cikk —>


www.opsz.hu