Elnökségi ülés

Tisztelettel értesítem Önt, hogy a szövetség elnökségének elnökségi ülésére 2020. február 15-én (szombaton) 09:00 órai kezdettel kerül sor Szombathelyen, a Megyeháza Berzsenyi termében (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)

Napirendi pontok:
1. Elnök, elnökhelyettesek beszámolója az elmúlt időszak munkájáról, annak értékelése.
2. Tájékoztató a megyei szövetség gazdasági helyzetéről, a BM elszámolásról, 2020. évi költségvetési terv elfogadása.
Előadó: Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Kiss Viktória, OPSZ vas megyei irodavezető
3. Közgyűlés időpontjának, és felelőseinek meghatározása Előadó: Bedi Ákos elnök
4. Küldött közgyűlés beszámolójának megtárgyalása, napirendjének elfogadása. Előadó: Bedi Ákos elnök
5.Kitüntetések, elismerések javaslatainak jóváhagyása, elnökségi tagok előzetes, ÍRÁSOS előterjesztés alapján. Előadó: Bedi Ákos elnök
6. Felügyelő Bizottság 2019. évi tájékoztatója Előadó: Joó Tamás FEB elnök
7. A Megyei Polgárőr Nap helyszínének tárgyalása Előadó: Bedi Ákos elnök
8. Előterjesztés polgárőr oktatásról, képzésről, EDR képzés megszervezése Előadó: Méhes Attila, Rendészeti Munkabizottság elnöke
9. Munkabizottságok tagjainak áttekintése, munkabizottsági elnökök 2019. évi tájékoztatójának elfogadása, együttműködő szervekkel és szervezetekkel kapcsolatos tervezett feladatok Előadó: munkabizottsági elnökök
10. Egyebek

Szombathely, 2020. január 21.

Bedi Ákos sk.

elnök