ELNÖKSÉGI ÜLÉS

A Vas Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének ülésére 2019. július 26-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel kerül sor Szombathelyen a Megyeháza Berzsenyi termében (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.)

Napirendi pontok:

1. Elnök beszámolója a két ülés közötti időszakról
2. Tájékoztató a Megyei Szövetség gazdasági helyzetéről. BM I. féléves maradvány
összeg újrafelosztása
Előadó: Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Horváth Nikoletta, OPSZ Vas
megyei pénzügyi ügyintéző
3. Országos Polgárőr Nap értékelése
Előadó: Bedi Ákos elnök, Könczölné Bernáth Ilona, VMPSZ elnökségi tag
4. Tájékoztató a megyei polgárőrök etikai helyzetéről
Előadó: Joó Tamás FEB elnök
5. A Megyei Polgárőrnap és polgárőr verseny lebonyolításának megbeszélése és a
kitüntetési lehetőségek megtárgyalása előzetesen megküldött előterjesztések
alapján.
Előadó: Bedi Ákos elnök, Kiss Viktória, VMPSZ elnökségi tag
6. Egyebek

Szombathely, 2019. július 9.

Bedi Ákos sk.
elnök