Elnökségi ülés

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

Tisztelettel értesítem Önt, hogy a Szövetség Elnökségének elnökségi ülésére 2020. július 3-án (pénteken) 16:00 órai kezdettel kerül sor Szombathelyen a Megyeháza, Berzsenyi termében (9700 Szombathely, Berzsenyi tér1.)

Napirendi pontok:
1. Elnök, elnökhelyettesek beszámolója az elmúlt időszak munkájáról, annak értékelése.
2. Veszélyhelyzet alatti tevékenység értékelése, egyesületek által megküldött
tájékoztatók ismertetése
Előadó: Bedi Ákos elnök
3. Tájékoztató a Megyei Szövetség gazdasági helyzetéről, a BM támogatások
kiutalásáról, maradványösszeg felosztásáról
Előadó: Gömböcz Zoltán gazdasági elnökhelyettes, Horváthné Pados Krisztina, OPSZ
Vas megyei pénzügyi ügyintéző
4. Közgyűlés időpontjának és felelőseinek meghatározása
Előadó: Bedi Ákos elnök
5. Küldött Közgyűlés napirendjének elfogadása
Előadó: Bedi Ákos elnök
6. Kitüntetések, elismerések javaslatainak jóváhagyása, elnökségi tagok előzetes,
ÍRÁSOS előterjesztés alapján
Előadó: Bedi Ákos elnök
7. Előterjesztés polgárőr oktatásról, képzésről, EDR képzés megszervezése
Előadó: Méhes Attila, Rendészeti Munkabizottság elnöke
8. 2020. II. félévi munkaterv összeállítása, elfogadása
Előadó: Kiss Péter általános elnökhelyettes
9. Egyebek