Elnökségi meghívó

A Szövetség Elnökségének elnökségi ülésére április 22-én (szombaton) 08:30 órai kezdettel kerül sor Szombathelyen a Megyeháza, Berzsenyi termében (9700 Szombathely, Berzsenyi tér1.),

Napirendi pontok:

  1. Elnök, elnökhelyettesek beszámolója a két ülés közötti időszakról
  2. Küldött Közgyűlés beszámolójának megtárgyalása, napirendjének elfogadása Előadó: Bedi Ákos elnök
  3. Munkabizottsági elnökök 2016. évi tájékoztatójának elfogadása Előadó: Munkabizottsági elnökök
  4. Felügyelő Bizottság 2016. évi tájékoztatója Előadó: Joó Tamás FEB elnök
  5. VMPSZ által adományozott tárgyjutalmak javaslatainak jóváhagyása, elnökségi tagok előzetes, ÍRÁSOS előterjesztés alapján Előadó: Bedi Ákos elnök
  6. Tájékoztató a Megyei szövetség gazdasági helyzetéről, BM 2017. évi támogatások felosztásának megtárgyalása Előadó: Horváth Zsolt gazdasági elnökhelyettes
  7. Egyebek